گزارش زیباسازی شهری، اپلیکیشن پسماند خشک، ایمنی آپارتمان ها و ساماندهی کارگران فصلی در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ارائه شد

گزارش زیباسازی شهری، اپلیکیشن پسماند خشک، ایمنی آپارتمان ها و ساماندهی کارگران فصلی در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ارائه شد


گزارش زیباسازی شهری، اپلیکیشن پسماند خشک، ایمنی آپارتمان ها و ساماندهی کارگران فصلی در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ارائه شد

در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد و با حضور سپنتا نیکنام، سیدحسین آزادی و ونوس عامری اعضا کمیسیون، امین مقدم معاون خدمات شهری شهرداری و روسای سازمان های آتش نشانی، سیما و منظر، مشاغل شهری، آرامستان ها و پسماند ضمن گزارش سازمان ها از اقدامات سه ماه گذشته، اولویت های کاری کمیسیون تا پایان سال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد در این جلسه از تغییر نگرش در سازمان سیما و منظر گفت و اظهارداشت: پرداختن به زیباسازی شهری در سال جاری موجب شد تا ۷۰ درصد بودجه سازمان را به زیباسازی اختصاص دهیم.
سید علیرضا رسولی ادامه داد: پروژه های فضای سبز به مناطق تفویض می شود. همچنین طرح بازبینی شبکه آبیاری و آب رسانی در اولویت کاری ما قرار دارد و تامین آب از پساب در سال جاری هم ادامه دارد.
وی افزود: ۵۰ لیتر از شبکه آبیاری فضای سبز از پساب شهر یزد تامین می شود و تمام پروژه های آب رسانی سازمان تامین اعتبار شده و در حال انجام است.
در ادامه رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری ضمن ارائه گزارش از ساماندهی کارگران فصلی گفت: پیگیری زمین برای این طرح ادامه دارد و در تلاش هستیم تا پایان بهمن فراخوان و تعیین پیمانکار مشخص شود.
محمدرضا دشتی افزود: در بافت تاریخی و مشاغل مزاحم شهری اقدامات موثری صورت گرفت تا این محدوده برای گردشگران محیا باشد.
ساماندهی نخاله های ساختمانی و اپلیکیشن پسماند خشک از اقدامات سازمان مدیریت پسماند شهرداری بود که از سوی رئیس سازمان ارائه شد.
حمیدرضا رحیمدل  گفت: اپلیکیشن پسماند خشک مراحل پایانی را طی می کند و آماده بهره برداری است و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
کمپ پناه و ساماندهی سگ های بلاصاحب و ساماندهی گود نخاله منطقه اکرمیه از دیگر مواردی بود که به آن اشاره شد.
سید محمد میرجلیلی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از ممیزی ساختمان های سطح شهر و ایمنی واحدهای آپارتمانی خبر داد و افزود: در ردیف های بودجه ابلاغ شده به سازمان این موارد دیده شده است و سازمان به ایمنی ساختمان ها و بازدیدهای میدانی توجه دارد.