چهارصدو هفدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو هفدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

 
صورتجلسه
   چهارصدو هفدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 20 يك‌شنبه مورخ 15/12/89 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا سركار خانم وزيري نايب رييس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ، فرا رسيدن پانزدهم اسفند ماه روز درختكاري را تبريك عرض نمود و اظهار داشت اميدواريم سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري با يك برنامه‌ريزي اصولي و هدفمند و همچون سالهاي گذشته با ايجاد فضاي سبز و درختكاري و گلكاري به خصوص در پاركها و ميادين جهت زيبايي شهر با توجه به نزديك شدن سال نو و آمدن مسافران نوروزي به شهر دارالعباده و ارائه خدمات مناسب به ميهمانان با همكاري شهرداري و ساير دستگاه‌ها اقدامات لازم بعمل آورند. وي در ادامه از كميسيون خدمات شهري شورا خواست تا در ايام عيد نوروز و تعطيلات همانند سال گذشته با بازديدهاي مستمر خود در سطح شهر و نظارت بر عملكرد شهرداري و سازمان‌هاي وابسته و انتخاب بهترين سازمان در آن ايام اقدام نمايند.
سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم در خصوص پي‌گيريهاي انجام شده بابت الحاق شهرك اسكان و اراضي شاهديه و مناطقي از حسن آباد به شهر يزد بر اساس مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران جهت استحضار اعضاي شورا گزارشي ارائه نمود.
 
مصوبات:
 
      تهاتر عوارض با ملك آقاي عابديني
1- لايحه شماره 204/40105- 22/8/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3318- 29/8/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوابق پلاک شماره 3822/3514/6526 بخش 4 یزد واقع در فلکه اطلسی صفائیه به استحضار میرساند مالک آقای علیرضا عابدینی تقاضا دارد در عوض قسمتی از بدهی خود بابت عوارض، یک واحد تجاری به مساحت تقریبی 4/77 متر مربع واقع در بلوار دانشجو ،جنب پمپ بنزین بطور کامل و دارای امتیازات را تحت پلاک 9707 بخش 4 یزد بر اساس نظریه کارشناس رسمی از قرارهر متر مربع چهارده میلیون ريال(14.000.000ريال) را به شهرداری واگذار نماید. لذا پیشنهاد می گردد شورای محترم به استناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات و ... و مصوبه مورخ26/04/89 هیات محترم دولت به شهرداری اجازه دهد ملک فوق از طریق ترک تشریفات مناقصه خریداری و مبلغ فوق را به سقف کدهاي درآمدی0102002( به مبلغ 211.179.150ريال ) و كد 0201002( به مبلغ642.527.250 ريال ) وكد0102004( به مبلغ 86.234.400 ريال ) و كد 0603001 (به مبلغ 59.264.400 ريال) وكد0603010 ( به مبلغ 84.394.800 ريال) اضافه و رديف جديدي در ماده 10بابت خريد ساختمان معادل مبلغ يك ميلياردو هشتادو سه ميليون و ششصد ريال (1.083.600.000ريال)دربودجه سال 89 ایجاد و مبلغ فوق از آن کد هزینه شود که درمجموع بودجه شهرداری به مبلغ يك ميلياردوهشتادوسه ميليون‌ و ششصد ريال(1.083.600.000ريال) افزایش پیدا خواهد کرد.علی ایحال با عنایت به اینکه به واسطه محدودیت های مبنای نقدی در سیستم حسابداری شهرداریها ، امکان ثبت رویدادهای غیر نقدی و امور تهاتری در حسابها میسر نیست، لذا امید است با اعمال پیشنهاد فوق سه رویداد مهم در گردش مالی شهرداری حادث گردد: اولاً اصل با اهمیت افشاء در شهرداری اعمال گردیده و بدین شکل امور تهاتری بصورت نقدی و و با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها در حسابها انعکاس یابد. ثانیاً به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود منابع نقدی، مشکل بسیاری از شهروندان با اعمال این رویداد حل گردد و ثالثاً ضمن انعکاس این رویداد در ترازنامه و صورتهای مالی شهرداری ، اموال غیر منقول خریداری شده بتواند به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای جبران کمبود نقدینگی شهرداری در آينده مثمر ثمر باشد. لذاخواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ بفرمائید. ضمناً آقاي پیرنیا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      ايجاد تسهيلات در پاركينگ خودروها
2- نامه‌شماره5460- 13/10/89 مديركل‌فرودگاه‌هاي‌استان‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابشماره‌4323- 28/10/89 :
« جناب آقاي فقيه خراساني- رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- سلام عليكم- احتراماً نظر به اينكه ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و ارباب رجوع منوط به تأمين اعتبار لازم به منظور هزينه‌هاي مربوطه بوده و در اين خصوص با توجه به رويكرد اخير شركت فرودگاه‌هاي كشور مبني بر درآمد هزينه‌اي بودن و عدم امكان تخصيص اعتبار ملي در جهت ايجاد تسهيلات در پاركينگ خودروها، امكان افزايش سطح خدمات به جز از طريق اصلاح تعرفه ميسر نمي‌باشد، لذا با توجه به اينكه نرخ ورودي خودروها در حال حاضر تكافوي هزينه‌هاي فعلي بهره‌بردار حتي پرداخت حقوق كارگر متصدي درب ورودي پاركينگ نيز نمي‌نمايد، خواهشمند است مطابق شرايط حاكم بر ديگر دستگاه‌هاي كشور، نسبت به بررسي مجدد و اصلاح نرخ ورودي به ازاي هر خودرو حداقل 000/5ريال دستور لازم صادر نماييد. سعداله وطن‌خواه-مديركل»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق  با اخذ ورودي حق پاركينگ و همچنين تا سه ساعت اوليه به ازاي هر خودرو مبلغ پنج هزارريال (000/5 ريال)، و بعد از آن در قبال هر يك ساعت مبلغ هزارريال (000/1ريال) مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مصوبه‌فوق زماني قابل اجرامي‌باشدكه مواردبه شرح ذيل‌قبلاً به مرحله اجرا گذاشته شده باشد:
الف : پاركينگ مربوطه بايد به سيستم كامپيوتري مجهز باشد.
ب : پاركينگ مربوطه بايد به صورت سايبان و مسقف ايجاد گردد.
ج : ورود كليه اتومبيل‌ها تا جلوي سالن پرواز به صورت رايگان جهت پياده و سوار كردن مسافرين خود به صورت لحظه‌اي مجاز مي‌باشند.
 
      ايراد فرمانداري
3- نامه‌ شماره8616- 7/10/89 فرمانداري يزد ثبت ‌دبيرخانه‌ شورا بشماره 3972 - 8/10/89در خصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 17/9/89 در رابطه با احداث مجتمع بزرگ تجاري، اداري ميدان امام علي(ع)، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات آقاي حرزاده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد متن ذيل به عنوان پاسخ شورا به فرمانداري ارسال گردد:
«مصوبه شورا در خصوص مشاركت مي‌باشد و ماده استناد شده در خصوص مناقصه و مزايده صدق مي‌كند و نيز طرف مشاركت كننده در اين پروژه بنياد مسكن انقلاب اسلامي و نهاد عمومي با سابقه روشن و مشخص مي‌باشد و همچنين همزمان با فراخوان اين پروژه چهار پروژه ديگر نيز با همين روال مورد فراخوان قرار گرفته‌اند كه دو مورد آن به مرحله اجرا نيز رسيده و نسبت به آنها اعتراضي نبوده است. لذا خواهشمند است اين پروژه را مانند ديگر پروژه‌ها مورد عنايت قرار دهيد.»
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/22 خاتمه يافت.