پانصدو نود و ششمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو نود و ششمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
پانصدو نود و ششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18  يك‌شنبه مورخ 17/10/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ، گزارش كاملي از سخنان و رهنمودهاي حضرت آيت‌ا... مظاهري نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه اصفهان كه در مجمع مشورتي رؤساي شوراهاي اسلامي استان كه به ميزباني اصفهان برگزار شده بود در رابطه با خدمت رساني به مردم با خلوص نيت و اخلاص در كارها و جلب رضايت خداوند متعال و همچنين عملكرد و جايگاه شوراها جهت استحضار اعضاي شورا پخش كه مقرر گرديد متن كامل سخنان ايشان در هفته نامه يزدآوا منتشر شود.
در ادامه آقاي عظيمي‌زاده شهردار محترم از اقدامات و پي‌گيري‌هاي صورت گرفته و جلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه در خصوص تعيين تكليف وضعيت نهايي مبني بر انتقال و جابه جايي ميدان ميوه و تره‌بار به ميدان مركزي واقع‌در جاده كنار گذر و نحوه واگذاري و مشخص غرفه‌ها و همچنين در رابطه با عقب نشيني جهت تعريض بلوار فضيلت از سوي دانشگاه علوم پزشكي توضيحاتي را ارائه نمود.
سپس آقاي ميرحسيني گزارش كاملي از مصوبات كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا در خصوص تعيين مكان مناسب در شهرداري براي امور بازنشستگان بر اساس مصوبه مورخ 14/12/90 شورا، پي‌گيري‌هاي صورت گرفته جهت ساماندهي وضعيت شهرك مشاغل فني و وضعيت استخدامي در شهرداري و چگونگي بكارگيري افراد مطالبي را عنوان نمود كه پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات و ديدگاههاي ساير اعضاي شورا مقرر گرديد موضوعات فوق طي نامه‌‌اي به شهرداري ارسال تا ضمن بررسي نتيجه را ظرف مدت 15 روز به شورا جهت هر گونه تصميم‌گيري گزارش نمايند وي در ادامه در رابطه با اجرايي شدن مصوبات شورا در خصوص ايجاد راههاي تسريع و تسهيل در مورد صدور پروانه ساختماني مطالبي را عنوان نمود كه ساير اعضاي شورا هم در اين زمينه پيشنهادهاي خود را مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد در جهت نحوه اجرايي شدن آن مصوبات موضوع با حضور تمامي مسئولين مربوطه شهرداري به اتفاق شهردار محترم در جلسات آتي شورا مورد بررسي قرار گيرد.
 
 
 مصوبات :
 
     محاسبه عوارض بر اساس ضوابط روز
 
 
 1- لايحه‌شماره200/910040808-11/9/91 شهرداري‌ يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورابه‌شماره911003572-12/9/91: «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه كه استحضار داريد در حال حاضر عوارض زيربنا و پذيره و چند رديف ديگر تعرفه عوارض و بهاي خدمات بر مبناي تعرفه سال احداث و يا تبديل و با قيمت منطقه‌اي روز پرداخت، محاسبه و اخذ مي‌گردد كه اين موضوع صرفاً در تعرفه عوارض شهرداري يزد بوده و در ساير شهرداري‌ها بر اساس ضوابط روز، اقدام به محاسبه عوارض مي‌نمايند و اين امر باعث شده كه مؤديان رغبتي براي پرداخت عوارض معوقه نداشته باشند. لذا پيشنهاد مي‌گردد در راستاي ساده‌سازي مباني محاسبه عوارض و بهاي خدمات در سال‌هاي آتي و همچنين ترغيب شهروندان به پرداخت در مدت باقي‌مانده سال جاري، همراه با اطلاع رساني گسترده از طريق پيام كوتاه، رسانه‌هاي گروهي، و مجامع و اتحاديه‌هاي امور صنفي، عوارض ساختمان‌هاي احداثي و تبديل شده از ابتداي سال 65 تا كنون كه عوارض ساختماني خود را تا 30/12/91 پرداخت نمايند بر اساس تعرفه سال احداث و تبديل محاسبه و اخذ گردد و در صورت عدم پرداخت تا تاريخ فوق از ابتداي سال 1392 كليه مطالبات شهرداري بر اساس فرمول و قيمت منطقه‌اي روز پرداخت، محاسبه و وصول خواهد شد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مشروط بر اينكه براي بناهاي احداث شده قبل از سال 82 براي سال 92 برابرعوارض صدور پروانه ساختمان به روز محاسبه گردد و اطلاع رساني كافي در سطح شهر براي آگاهي شهروندان در اين زمينه صورت پذيرد مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     پيشنهاد قيمت منطقه بندي سال 1392
 
 
 2- لايحه‌شماره230/910042982-22/9/91 شهرداري‌ يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورابه‌شماره911003797-23/9/91: «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، در خصوص تعيين قيمت منطقه‌بندي ملاك عمل شهرداري در سال 1392 پيشنهاد مي‌گردد، قيمت منطقه‌بندي ملاك عمل شهرداري در سال 91 به اضافه 30% مبناي محاسبه عوارض و بهاي خدمات (به جز عوارض نوسازي) در سال 92 قرار گيرد.
تبصره: به منظور برقراري نسبي بين مؤدياني كه بدهي خود را در مدت زمان كوتاهي تقسيط مي‌نمايند و مؤدياني كه بدهي خود را طولاني مدت پرداخت مي‌نمايند، آن قسمت از بدهي كه در سال 1392 پرداخت مي‌گردد مشمول 15 درصد تخفيف و به آن قسمت از بدهي كه در سال 1393 پرداخت مي‌گردد 10درصد تخفيف تعلق خواهد گرفت. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مبني بر تعيين قيمت منطقه بندي (عددp) براي سال 92 بر حسب موقعيت و ميزان ترقي آنها حداكثر بيست درصد (20%) و حداقل پنج درصد (5%) نسبت به قيمت‌هاي منطقه‌بندي سال 91 افزايش يابد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد در خصوص يكسان سازي قيمت منطقه بندي (عدد‌p) دارايي و شهرداري در جلسات آتي شورا مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 40/21 خاتمه يافت.