يكصدوچهل وششمين جلسه چهارمین دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

  يكصدوچهل وششمين جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7روز سه شنبه مورخ 14/11/93 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين وبا عرض تبريك فرارسيدن ايام ا...مبارك دهه‌فجر و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و با گراميداشت ياد و خاطره شهداي والا مقام ،از خداوند متعال خواست توفيق خدمت گزاري هرچه بيشتر به همه ما عطا فرمايد . سپس براساس دستور كارجلسه وبا حضور آقايان مشتاقيون معاون اداري ومالي ،دهقان معاونت معماري وشهرسازي ، دهستاني مدير درآمدهاي عمومي‌شهرداري ومرتضايي كارشناس مربوطه، ‌بخشهاي ديگري ازتعرفه عوارض وبهاي خدمات شهرداري جهت اجرا در سال 94 از جمله عوارض تفكيك اراضي ،عوارض تفكيك اعياني با كاربري تجاري و كسب وپيشه ،عوارض تفكيك اعياني با كاربري اداري ،عوارض تفكيك اعياني با كاربري مسكوني و سايركاربري ها ، آئين‌نامه اجرايي تبصره سه اصلاحي‌ماده 101 قانون شهرداري ها وسطوح خدمات ،عوارض حق مشرفيت ، عوارض ساليانه تابلوهاي‌ تبليغاتي واحدهاي تجاري ،صنعتي وغيرو ، عوارض ‌ساليانه كليه مشاغل ،عوارض ساليانه كليه مشاغل براي سال هاي 90 به بعد و كليه مشاغل فعال غيرمشمول قانون نظام صنفي ، عوارض بركليه قراردادهاي عمراني ، عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري وافزايش تراكم ، عوارض ارزش افزوده تراكم ساختمانهاي آپارتمانهاي‌مسكوني ،تجاري ،اداري به جزمسكوني ،عوارض بربليط كنسرت وسيرك ونظايرآن ،عوارض‌نمايشگاهها ، عوارض آنتن هاي مخابراتي به ازاي هر اپراتور مطرح و مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .  

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 12خاتمه يافت.