يكصدوششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدوششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
يكصدوششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز ‌سه شنبه مورخ 18/6/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :
 در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و سپاس به درگاه قادر متعال بدليل عمل موفقيت آميز مقام معظم رهبري و آرزوي شفاي عاجل تمامي مرضاي مسلمين فرا رسيدن سالروز قيام 17 شهريور و شهادت جمعي از هموطنان را توسط رژيم منحوس پهلوي تسليت عرض نمود و توضيحاتي درخصوص اين قيام ارائه نمود . سپس ايشان پيشنهاد نمود با توجه به ضرورت و اهميت بررسي و پي گيري مسائل و مشكلات شهري و نيز پروژه هاي عمراني شهرداري به خصوص احداث پارك مهرآوران بازديدي به صورت هفتگي با حضور مسئولين مربوطه و نيز ديداري با خانواده هاي معظم شهداء وجلسات هفتگي در يكي از مساجد محلات شهر يزد اعضاي شورا داشته باشند . وي درادامه اظهار داشت با توجه به اينكه امسال خداوند متعال توفيق زيارت خانه خود و قبور ائمه اطهار (ع) را در سرزمين وحي نصيب اينجانب گردانيد از همه اعضاء ضمن حلاليت خواست موضوع مرخصي ايشان مورد بررسي قرار دهند كه پس از رأي گيري درخواست وي مورد تصويب قرار گرفت .
درادامه آقاي رادمنش با اشاره به ماده71قانون شهرداري درخصوص انتشار صورت تأئيد شده جامع درآمد هزينه شش ماهه شهرداري جهت اطلاع عموم و ارسال نسخه هايي از آن به وزارت كشور خواستار پي گيري جهت اين موضوع از سوي شورا گرديد . وي درادامه از زحمات نيروي انتظامي درسطح شهر جهت به اجراء درآوردن نظم و قانون تقدير وتشكر نمود و از اتفاقات اخير رخ داده در پيست موتور سواري يزد واقع در پشت پارك كوهستان و كشته شدن دونفر از جوانان يزدي خواستار پلمپ شدن آن مكان تا استاندارد سازي گردد. سپس ايشان از اعضاي شوراخواست تادر مراسم افتتاح ويا كلنگ زني پروژه هاي خيري كه حضور مي يابند اگر به عنوان شخص حضور مي يابند خودشان صاحب اختيار ولي اگر تحت عنوان شورا شركت مي كنند حتماً ماهيت خير و هدف و توقعات از شهرداري و شورا مشخص شود.  
سپس آقاي فقيه خراساني ضمن گراميداشت شهداي قيام 17 شهريور توضيحاتي درخصوص اقدامات انجام شده از سوي كميسيون تحول اداري و املاك شورا و شناسايي تعداد زيادي از پلاك هاي مجهول الهويه شهرداري با همكاري اداره ثبت اسناد و املاك استان يزد ارائه نمود و درادامه با توجه به مكاتبات صورت گرفته و جلسه برگزارشده توسط تني چند از اعضاي شورا با حضور آقاي لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص انتقال هرچه زودتر خط دوم آب به استان يزد و اعتبارات درنظر گرفته شده خواستار پي گيري جدي اين موضوع از سوي آقاي جوكار نماينده محترم مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي گرديد . سپس ايشان پيشنهاد نمود همانند مسئولين مشهد، مسئولين استان يزد هم در خصوص سفرهاي استاني رئيس جمهوربه يزد نقش شورا در ارائه طرحها و پيشنهادها جهت عمران استان از هر نظرديده تا در آينده نزديك چهره شهر يزد از هر حيث مطلوب نشان داده شود. درادامه جلسه با توجه به حضور آقاي آزادي مدير هتل ارگ مطالبي درخصوص ساخت پارك مهرآوران مطرح و بحث وتبادل نظر گرديد.   
مصوبات :
    تجهيز نمودن خودرو ون     
 
 
1- پيرو بند 5 صورتجلسه مورخ 17/4/93 شورا درخصوص دراختيار گذاشتن يك دستگاه خودرو ون به انجمن حمايت از معلولين ضايعه نخاعي يزد موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات ، با توجه به ضرورت موضوع مقرر گرديد شهرداري در اسرع وقت نسبت به تجهيز خودرو ون اقدامات لازم معمول نمايد . بديهي است درصورت نياز جهت تأمين اعتبارات مالي شهرداري لايحه خود را جهت تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
 
   تملك املاك فاقد رديف اعتباري و واقع شده در طرح هاي عمراني    
 
 
2- لايحه شماره 930022446- 19/5/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001731- 19/5/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار ميرساند شهرداري در نظر دارد به منظور تسريع در تملك و آزادسازي طرح هاي عمراني و همچنین حل مشكل شهرونداني كه املاك آن ها در طرح واقع است و اعتبار تخصيص يافته به طرح موردنظر در طول سال به اتمام رسيده و يا اينكه رديف اعتباري براي آن طرح در بودجه سالیانه منظور نگرديده است و مالكين آن تمايل به دريافت ملك معوض يا امتياز تغيير كاربري و صدور پروانه و غيره به صورت تهاتري دارند، به نحوی که شهرداري هم نبايستي در اين خصوص وجهي را به صورت نقد پرداخت نمايد بلكه بعضامالكين بايستي وجهي را نيز بابت مابه التفاوت ملك عوض و معوض يا امتیازوخدمات ارايه شده به شهرداري پرداخت نمايند ،نسبت به توافق درقالب تهاتر اقدام نمايد و اعتبار مورد نياز را در قالب اصلاحيه بودجه در پايان هر سال منظور و جهت تصويب تقديم آن شوراي محترم نمايد .عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كدهای تملکی به طرفیت کدهای درآمدی اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقايان دشتكي و حاجي‌رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با اصلاحاتي بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
تهاتر بدهي شهرداري بابت تملك املاك واقع شده درمسير طرح هاي مصوب عمراني شهرداري صرفاً از طريق امتياز تغيير كاربري ، صدور پروانه ، حق تشرف صورت پذيرد و موارد تهاتري با ملك بعنوان معوض طي لايحه جداگانه وپس از تصويب شورا قابل اجراء خواهد بود .
 
    كارشناسان خبره هيأت عالي سرمايه گذاري
 
 
3- نامه شماره 930022784- 26/5/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001822- 26/5/93 :  
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر موضوع: كارشناس خبره هيئت عالي سرمايه گذاري - با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) ، احتراماً به استناد بند 6 از ماده 5 شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركت هاي شهرداري يزد (تصوير پيوست)، مبني بر انتخاب يك نفر از اعضاي هيئت به عنوان كارشناس بصير و خبره كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد، افراد پيشنهادي اينجانب به شرح زير اعلام مي گردد:
- احمد زارع پور اشكذري (رييس شوراي استان)
- علي افخمي (مشاور اقتصادي و سرمايه گذاري استاندار)
- رضايي نژاد (مديرعامل پيشگامان) .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري با توجه به اسامي ذكرشده به همراه آقايان حسينعلي فلاح ، ناصرپارسائيان ، دكتر حجت ، مهندس خبيري ، مهندس فنايي ، با ذكر دلائل وسوابق كاري يك نفر را مشخص و نتيجه را طي لايحه اي جداگانه جهت تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
 
 
    كارشناسي مجدد پلاك متعلق به محمد نماينده وشركاء  
 
 
4- نامه شماره 930010597- 11/3/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000781- 12/3/93 :  
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد موضوع: تعيين تكليف لايحه پلاك 4958بخش 4 يزد متعلق به آقاي محمد نماينده و شركا با وكالت محسن گل افشان - با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) ، احتراماً به استناد ماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال75 و اصلاحيه بعدي آن، عطف به رونوشت از بند يك صورتجلسه مورخ20/12/92، به استحضار    مي رساند شهرداري يزد براساس نامه شماره 921000386مورخ9/2/92آن شوراي محترم وطبق نظركميسيون برنامه وبودجه نسبت به تجديد كارشناسي پلاك4958بخش4واقع در طرح و معوض هاي آن اقدام نموده است وحتي كارشناسان پيشنهادي شوراي محترم را جهت تجديد كارشناسي انتخاب نموده است وبا عنايت به اينكه از زمان صدورحكم اجراييه دادگاه عليه شهرداري كه مربوط به سال 1390مي باشد مدت زمان مديدي گذشته است وچنانچه شهرداري مبلغ غرامت ملك درمسير كه مورد حكم دادگاه قرار گرفته است را خارج ازتوافق پرداخت نمايد انتقال رسمي اسناد، صورت نمي پذيرد و شهرداري بايد جهت نقل وانتقال رسمي اسناد،طرح دعوي مجدد نمايد. لذا خواهشمند است مجدداًموضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد به محل هزينه كد15390100001ديون تملكي حاصل از پروژه هاي عمراني به طرفيت كد درآمدي فروش اموال غيرمنقول اضافه واقدامات بعدي معمول گردد. ضمناًدر صورت نيازآقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد»
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق با توجه به كارشناسي مجدد صورت گرفته و براساس نامه شماره 930026095مورخ 8/6/93شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره931002013مورخ 8/6/93 مقرر گرديد شهرداري برابر مصوبه قبلي شورا (بند يك صورتجلسه مورخ 20/12/92 ) اقدام نمايد . ضمناً‌ درصورتي كه پرداخت غرامت مورد نظر مشمول حكم تأخير درتأديه مي گردد شهرداري دراين خصوص نيز برابر ضوابط و مقررات جاري اقدام نمايد .
 
 
 
 
    تملك پلاك ثبتي واقع درطرح پاركينگ خيابان فرخي
 
 
5- لايحه شماره 930025653- 5/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001986- 5/6/93 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/920051592 مورخ 10/12/92 وعطف به بنديك صورتجلسه مورخ 17/4/93 به استحضار ميرساند با عنايت به درخواست هاي مكرر حوزه معاونت عمرانی درخصوص لزوم تملك بخشهای اضافه مجاورعرصه اولیه پاركينگ خيابان فرخي در جهت توسعه پاركينگ و باتوجه به محدودیتهای اجرایی سازه مورد نظر ،‌ شهرداری تملک پلاکهای مجاور را بصورت جدی دردستورکار قرارداده واز جمله با خانم عصمت امين الساداتي به عنوان یکی از مالكین مجاورکه بر روی پلاک مربوطه سه طبقه اسكلت فلزي نیمه تمام نیز به اجرا درآمده بود پس از جلسات متعدد و باتوجه به ضرورت تسریع در روند پروژه به توافق حاصله تقدیمی طی لایحه قبلی دست یافت كه مالک نيز با حسن نيت، نهايت همكاري را با شهرداري نموده و ملك خود را تحويل و در اختيار شهرداري گذاشته است كه هم اكنون نيز كاملاً تخريب گرديده است.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمایيد مفاد لايحه 920051592 از محل کد 15310200046 تملک و آزادسازی پارکینگ منطقه یک عيناً به اجرا درآمده و اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. (كد نوسازي 9001- 10- 6-1 ) عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق با توجه به رعايت صرفه وصلاح شهرداري و جلوگيري از انجام هزينه هاي اضافي و جلب رضايت مالك پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    تملك منافع حق كسب و پيشه واقع در گاراژ كنترل
6- لايحه شماره 930025658- 5/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001984- 5/6/93 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك منافع حق كسب و پيشه وسر قفلي يك باب مغازه از پلاك ثبتي 7/2103 بخش4 يزد واقع در گاراژ كنترل متعلق به آقای محمدعلي خورشيدي به كد نوسازي 16-34 – 25–2 اقدام نمايد. نظر به اينكه امتیازات فوق پس از طي مراحل قانوني توسط هيأت كارشناسي منتخب و مرضي الطرفين جمعاً مبلغ 000/000/860 ريال برآورد و اعلام نظر گرديده و طي اخطاريه شماره 930024095 مورخ 27/5/93 به نامبرده ابلاغ تا نسبت به دريافت مبلغ فوق و انتقال اسناد لازم بنام شهرداري اقدام نمايد و پس از اتمام مهلت قانوني نامبرده از انجام توافق و انتقال خودداري نموده است. لذا به استناد ماده 8 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب بهمن 1358 ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي منضم به نمايي از اخطاريه مذكور خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد شهرداري از محل کد 15310200047 طبق مقررات نسبت به توديع مبلغ فوق به صندوق ثبت درمهلت شش ماهه قانوني اعتبار كارشناسي‌اقدام نمايد. ضمناً آقاي حاجي رضايي‌جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.