نوزدهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

نوزدهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
      صورتجلسه
نوزدهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت30/18روزيك ‌شنبه مورخ 28/7/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمندفرارسيدن سالروز ميلاد باسعادت دهمين اختر تابناك آسمان امامت وولايت حضرت امام هادي (ع) را به محضرآقاي امام زمان (عج) مقام معظم رهبري و تمامي شيعيان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند توفيق زيارت قبور مطهر آن امام همام وساير ائمه اطهار (ع) در دنيا وشفاعت آنان درآخرت مسئلت نمود .
سپس آقاي پيرنيا سرپرست محترم شهرداري ،گزارشي از رونداجرايي عمليات عمراني پروژه هاي زيرگذر حكيميان وحضرت ابوالفضل (ع) وپي گيري هاي انجام شده درخصوص مرتفع نمودن مشكل جابه جايي تأسيسات شهري آن پروژه ها و همچنين رايزني هاي انجام شده با سازمان همياري شهرداريها پيمانكار پروژه زيرگذر حضرت ابوالفضل (ع) جهت تكميل آن پروژه زودتر ازموعد وزمانبندي اعلام شده ارائه و خواستار تشكيل جلسه با محوريت كميسيون عمران شورا با دستگاههاي خدمات رساني استان ازجمله آب و فاضلاب ، مخابرات ، برق ،گاز جهت جابه جايي تأسيسات شهري درپروژه هاي عمراني شهرداري و همچنين ساماندهي حفاري معابر شهري گرديد . درادامه از اقدامات و فعاليتهاي انجام شده توسط شهرداري درخصوص تبديل وضعيت قرارداد نيروهاي شركتي و خدماتي به قراردادي از سوي استانداري ، تعيين تكليف جهت تملك پلاك متعلق به آقاي ديهيمي درميدان شهداي محراب ، پي گيري احداث پايانه سمت جنوب با همكاري سازمان اوقاف وامور خيريه استان و شروع فاز C ميدان ميوه وتره بار توسط بنياد تعاون ناجا ، ساماندهي ساخت ايستگاههاي اتوبوس و بهره برداري امورتبليغاتي آن ، ساماندهي اداره اجرائيات شهرداري ، احداث ساختمان جهت ايستگاه آتش نشاني درآزادشهر ،آسفالت معابر شهر وتأمين اعتبارات لازم جهت شروع مجدد كار آسفالت با هماهنگي شورا ، تأمين اعتبارات لازم جهت توسعه پارك بزرگ شهر،گودبرداري فرهنگسراي بهمن ، ساماندهي پياده رو جنب اداره منابع طبيعي با همكاري منطقه دو شهرداري ،تعيين تكليف منزل قديمي متعلق به شهرداري واقع در كوچه هاشم خان ، ساماندهي تاكسي تلفني هاي بي سيم 1830 و 133 با توجه به اعتراضات مردمي و غيره جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .
مصوبات :
 
     تفويض اختيار
 
 
1- درخصوص تفويض اختيار به سرپرست شهرداري ،موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، تمامي موارد دوازده گانه مندرج در بند يك صورتجلسه مورخ 21/1/92 شورا جهت تفويض به سرپرست شهرداري مورد تصويب قرار گرفت .
 
     تجليل از قاري بين المللي   
 
 
2- با عنايت به درخواست و دعوتنامه هيأت امناي آستانه مقدس حضرت امامزاده سيدنصرا... (ع) درخصوص برگزاري مراسم جهت تجليل از آقاي مهدي شايق قاري بين المللي كه اخيراً درمسابقات بين المللي قرآن كريم دركشور تونس حائز مقام نخست گرديد ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال (30.000.000 ريال) از اعتبارات ماده 17 سهم خود بعنوان هديه به نامبرده اقدام نمايد .
 
     انتخاب مشاور
 
3- درخصوص انتخاب مشاورجهت كميسيون برنامه وبودجه شورا ،موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات ، نظر به سوابق وتجربيات كاري بدينوسيله آقايان محمدجواد اقبالي و           علي فاضل بعنوان مشاور تعيين شدند .
 
     تعيين حق الزحمه مشاورين شورا   
 
 
4- در رابطه با تعيين حق الزحمه براي كليه مشاورين شورا ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق حق الزحمه هر ساعت همكاري براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس يكصدهزار ريال (100.000 ريال) ، فوق ليسانس يكصدوپنجاه هزار ريال (150.000 ريال) ومدرك دكتري دويست هزار ريال (200.000 ريال) تاسقف ميزان انجام كار درهر ماه سي (30)ساعت  مورد تصويب قرار گرفت .
 
     پاسخ به ايراد فرمانداري  
 
 
5- نامه شماره 8248- 23/7/92 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002464 – 27/7/92 درخصوص ايرادآن فرمانداري نسبت به بند 3 صورتجلسه مورخ 2/7/92 اين شورا بابت طرح اجرايي گذر 14متري عيش آباد موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد فرمانداري مستندات و موارد قانوني بابت اعتراض خود جهت بررسي و هرگونه           تصميم گيري مجدد به شورا اعلام نمايد .
 
     انتخاب نماينده   
 
 
6- نامه شماره 50365- 14/7/92 اداره كل راه وشهرسازي استان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002312 – 17/7/92 .
«شوراي محترم اسلامي شهريزد – با سلام ضمن عرض تبريك به مناسبت شروع به كار شوراي اسلامي دور چهارم شهر يزد ، به استحضار مي رساند كه برابرضوابط و مقررات جاري ، جهت حضور نماينده مطلع آن شورا درجلسات كميته فني كميسيون ماده 5 مستدعيست نسبت به معرفي نماينده مورد نظر آن شورا به اين دبيرخانه اقدام تا پي گيري صدورحكم عضويت توسط معاونت هماهنگي امورعمراني صورت پذيرد . رضايي – مديركل »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات ،آقاي شايق بعنوان نماينده شورا جهت حضور درجلسات آن كميته ، تعيين گرديد .
 
 
     فروش زمين مازاد با كاربري فضاي سبز واقع دربلوار دانشگاه    
 
 
7- لايحه شماره 502/920027586- 30/6/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002132 – 31/6/92 .
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند مساحت 42/70 متر مربع زمين مازاد با كاربري فضاي سبز مقابل پلاك 2857/6526 بخش 4 يزد با كد نوسازي 1-47-48-3 واقع در بلوار دانشگاه قرار گرفته است كه با عنايت به درخواست مالكين پلاك مذكورجهت خريد زمين مازاد جهت تجميع در پلاك خود و دسترسي مستقيم به بلوار دانشگاه ، موضوع به هيات ارزياب شهرداري ارجاع گرديد كه قيمت هر متر مربع از زمين مذكور 000/000/75 ريال جمعاً به مبلغ 000/500/281/5 ريال برآورد گرديد.همچنين مقرر شد ارزيابي پلاك پشت زمين شهرداري جهت محاسبه عوارض حق تشرف نيز توسط هيئت ارزياب شهرداري انجام پذيرد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويربرگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15542102001 ( فروش اموال غیرمنقول)اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت .
 
     عمليات اجراي دكوراسيون داخلي سالن جلسات       
 
 
8- لايحه شماره 200/920031687- 28/7/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002484 – 28/7/92 .
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به صورتجلسه مورخ 16/5/92 كميسيون ماده 14، شهرداري يزد در نظر دارد عمليات اجراي دكوراسيون داخلي سالن جلسات شوراي اسلامي شهر را با كليه تجهيزات جانبي با برآوردي در حد مبلغ 3.055.300.000ريال(تصوير پيوست) و با اعمال ضريب 1.13 از طريق ترك تشريفات مناقصه بر اساس بند الف ماده 33 آيين نامه معاملات شهرداري ها به شركت كتيبه ايساتيس واگذار نمايد.ضمنا با توجه به عدم پيش بيني رديفي در اين خصوص در بودجه سال جاري ضمن ايجاد رديف اعتباري (مرمت و احداث سالن جلسات شوراي شهر) کد 15370100021اصلاحات لازم درمتمم)اصلاحيه( بودجه لحاظخواهد شد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ابویی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت . ضمناً درخصوص چيدمان صندلي و ميزكنفرانس مقررگرديد شهرداري نسبت به اجراي طرح مربوطه براساس نقشه شماره دو اقدام نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.