نامگذاری کوچه ای در خیابان انقلاب به نام طاووسی

نامگذاری کوچه ای در خیابان انقلاب به نام طاووسی


نامگذاری کوچه ای در خیابان انقلاب به نام طاووسی

به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر؛به یاد پدر شهید محمدحسن طاووسی، یک کوچه در خیابان انقلاب به نام طاووسی نامگذاری شد.
همچنین بن بست این کوچه نیز به نام شهید محمدحسن طاووسی نامگذاری شد.