مصوبات پنجاه وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات پنجاه وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

  پيرو دستوركار اعلام شده  پنجاه وهشتمین جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 چهارشنبه مورخ2/8/86باحضور اکثریت  اعضاء و همچنین مدعوین و مسئولین ادارات   شرکت گاز، آب و فاضلاب ، اداره برق ، شرکت مخابرات ، شهرداری ، نمایندگان استانداری ،معاونت راهنمایی و رانندگی و جمعی از کارشناسان درخصوص طرح اجرایی و جابه جایی تاسیسات چهارراه معلم بحث و تبادل نظر بعمل آمد .

    در ادامه پیرو هماهنگی های بعمل آمده قبلی و با دعوت از شهردار محترم ، معاونت محترم خدمات شهری ، احمدزرگرباشی مدیرعامل سازمان بازیافت ، محمدحسین صالحیان مدیرکارخانه بازیافت ، حیدری مدیرعامل سابق سازمان بازیافت ، دکتر مقصودلو ناظر پروژه و آقای سامبرانی مدیرکارخانه تراکتورسازی تبریز و پیمانکاران درخصوص پیشرفت کار پروژه کارخانه کمپوست وهمچنین مسائل و مشکلات بررسی های لازم بعمل آمد.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 20/20 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 6/8/86 ساعت 18 موکول گردید.