مصوبات يكصدونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصدونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

یکصد و نهمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 27/12/86 با حضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 204/47420-20/12/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد ، سلام علیکم : احتراماً بدینوسیله یک نسخه از متمم ، اصلاحیه بودجه سال جاری به مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد ریال (380.000.000.000 ریال) به پیوست تقدیم می گردد . خواهشمند است با توجه به هماهنگی قبلی به عمل آمده با کمیسیون برنامه و بودجه دستور فرمائید موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام لازم بعمل آید . لازم به ذکر است تغییرات افزایش هزینه های جاری و عمرانی براساس مجوزهای اخذ شده از شورای اسلامی شهر اعمال گردیده است .میروکیلی - شهرداریزد» مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر مبلغ سیصد وهشتاد میلیارد ریال (380.000.000.000 ریال)مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً شهردار محترم موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 87 ، دلایل توجیهی و عوامل موثر و دخیل در عدم تحقق بودجه سال 86 را به شورا معرفی تا براساس ضوابط و مقررات برخوردهای لازم و قانونی صورت گیرد .

2- پیشنهاد آقای مطهریان خزانه دار شورا ثبت بشماره 3898-26/10/86 دبیرخانه شورا درخصوص ارسال اصلاحیه بودجه سال جاری (86) شورای اسلامی شهر یزد ، مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و توضیحات آقای مطهریان و اصلاحات انجام شده پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 15/23خاتمه یافت