مصوبات هشتاد ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هشتاد ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

              صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هشتادونهمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح چهارشنبه مورخ17/11/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل گردید:

در ابتدا طبق برنامه جلسه درسخنان پیش از دستور پیشنهادهای آقایان میرحسینی ، حرزاده ، کوچک زاده بشرح ذیل مطرح شد.

 

    آقای میرحسینی :

درخصوص انتصاب کارکنان  درسطح های مدیریتی شهرداری باید زمان مشخصی در ابلاغ آنان قید گردد ، مقرر گردید موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی گردد.

 

     آقای حرزاده :

- ارائه توضیحات درخصوص بررسی های انجام شده بابت ساخت سریال آقای شهردار.

- روابط عمومی شورا نسبت به انعکاس مصاحبه مطبوعاتی اعضای شورا جهت اطلاع اعضاء اقدام نماید.

- انعکاس نظرات و پیشنهادات شهروندان در صحن شورا بررسی گردد.

 

     آقای کوچک زاده :

- تشکیل واحد اقتصادی در شهرداری مقرر گردید موضوع در صحن شورا بررسی گردد .

- تشکیل واحد زمین یا بانک زمین درشهرداری یاسازمانهای وابسته مقررگردید موضوع درصحن شورا بررسی گردد.

- ارزیابی طرحهای عمرانی قبلی شهرداری مقرر گردید در کمیسیون عمران بررسی گردد .

*  مصوبات

1-  درخصوص تملک کارخانه سعادت نساجان پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید مشاور حقوقی شورا و شهردار محترم تا تاریخ 15/12/86 پیشنهادات خود را جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری با ذکر دلایل مستند بصورت واضح و روشن جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارائه نمایند.

2- پیرو بند 2 صورتجلسه 7/9/86 نامه شماره 204/27840-5/8/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد : سلام علیکم ؛ احتراماً ، با توجه به اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز یزد آمادگی خود را در رابطه با ساخت سریال تلویزیونی با عنوان آقای شهردار و به تعداد 39 قسمت 40 دقیقه ای که به بیان فعالیتهای شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین آموزش فرهنگ شهروندی نموده است با برآورد انجام شده توسط سازمان به مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار نیاز می باشد که در بودجه سال جاری پیش بینی نگردیده است ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح درصورت موافقت مراتب اعلام تا موضوع در قالب تفاهم نامه اقدام گردد .بدیهی است اعتبارمربوطه در اصلاحیه بودجه منظور گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح پس ازتوضیحات آقای حرزاده و بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر با ساخت سریال فوق به تعداد 39 قسمت 40 دقیقه ای با مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان مورد تصویب قرار گرفت.

3- نامه شماره 310/40328-4/11/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد :سلام علیکم ؛احتراماً ، با عنایت به بند 5 صورتجلسه مورخ 6/9/86 کمیسیون محترم خدمات شهری شورای اسلامی درخصوص بررسی واظهار نظر درخصوص شرح خدمات مشاور

 

 

 دررابطه با مرمت وساماندهی بازارهای خان ،زرگری به استحضارمی رساند: برابرهماهنگی و مذاکرات انجام شده با مهندسان مشاور شمسه یزد و با عنایت به سوابق فعالیتهای مشاور در زمینه مربوطه ، پیشنهاد می شود تا مطالعات مربوطه براساس شرح خدمات ارائه شده به مبلغ دویست و پانزده میلیون ریال از طریق واگذاری (ترک تشریفات مناقصه ) به مشاور شمسه اقدام گردد . لذا خواهشمند است در صورت موافقت و تصویب آن در شورا موارد جهت اقدامات بعدی ابلاغ فرمایند.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

4- نامه شماره 9509-25/10/86 مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد : سلام علیکم ؛ احتراماً ، باستحضار می رساند شورای سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه در جلسه مورخ 4/9/86 خود که در رابطه با تصویب بودجه پیشنهادی سال 1387 تشکیل گردیده بود درخصوص درآمد عملیاتی سازمان که عمدتاً فروش بلیط اتوبوس می باشد. بحث و تبادل نظر نمود که نهایتاً با توجه به آمار و ارقام و محاسبات ارائه شده از سوی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با عنایت به افزایش بی رویه قیمت اجناس از قبیل قطعات و لوازم یدکی ، دستمزد ، روغن و لاستیک و .... و اینکه قریب سه سال است نرخ بلیط تغییری نداشته موافقت نمود که از ابتدای سال آینده نرخ بلیط از 300 ریال به 400 ریال افزایش یابد . لذا مستدعیست مقرر فرمایند موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر یزد جهت تصویب نهائی مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید. جواد دشتی- مدیرعامل سازمان »مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 10خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 21/11/86 ساعت 19موکول گردید.