مصوبات هشتادو ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هشتادو ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

پيرو دستوركار اعلام شده  هشتاد و ششمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 19 یکشنبه  مورخ 7/11/86با حضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 310/40040-3/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر یزد : سلام علیکم ؛ عطف به نامه شماره 3801 مورخ 10/10/86 مبنی بر تخصیص زمین جهت احداث خانه مهر برای پر نمودن اوقات فراغت بازنشستگان کشوری که مالکیت عرصه آن با شهرداری خواهد بود ومعرفی چند پارک جهت این اقدام ،پس از بررسیهای لازم مکانی را در پارک شهر شادی در نظر گرفته شده است که نقشه جا نمایی آن به پیوست ارسال می گردد . میروکیلی- شهردار یزد » مطرح پس از بحث و تبادل نظر مکان مشخص شده در نقشه ارسالی جهت احداث خانه مهر در پارک شادی مورد تصویب قرار گرفت.

2- چهل ویکمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی  توسط رئیس کمیسیون قرائت و بند ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-2- نامه شماره 470/40512-6/11/86 شهرداری :

 « شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، به پیوست پیشنهاد نامگذاری معابر شهرک مشاغل شهرداری و تعویض نام شهرک یادمان واقعدر جنب دخمه (صفائیه) انتهای بلوار شهیدان اشرف ارسال می گردد ، خواهشمند است موضوع در صحن شورای اسلامی شهر مطرح وپس از تصویب امر به ابلاغ فرمائید. میروکیلی –شهردار یزد» مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تمامی پیشنهادهای رسیده شهرداری بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

الف- درخصوص نامگذاری معابر شهرک مشاغل فنی شهرداری به ترتیب نامهای:

 1- میدان صنایع (تنها میدان شهرک )

2- بلوار مهارت (حدفاصل بلوار امام رضا (ع)و میدان صنایع بنا به درخواست نامه شماره                      13-6860/24مورخ11/4/86 سازمان فنی وحرفه ای )

3- بلوار کاوه آهنگر (حدفاصل میدان صنایع و خیابان امام خمینی(ره))

 4- بلوار برکت (سمت شمال بلوار کاوه )

 5- خیابان همت (سمت شرق میدان صنایع)

ب- درخصوص تغییر نام شهرک یادمان (باعنایت به درخواست اهالی آن منطقه به یکی از نامهای طراوت ، نگارستان ، بهارستان ، ارم و فرهنگیان ) بر اساس پیشنهاد شهرداری ، نام طراوت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت22 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 10/11/86 ساعت 7صبح موکول گردید.