صورتجلسه پنجاه وششمین جلسه كميسيون شهرهوشمند


صورتجلسه پنجاه وششمین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

 

 

 

پنجاه وششمین جلسه كميسيون شهرهوشمندوبهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد و با حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاور کمیسیون، مهدی فعالی معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی، محمدرضامیرشمسی مدیربرنامه و بودجه، سیدمحمدعلی شبانی مدیر نوسازی وتحول، محمد حسین دهستانی مدیرسرمایه انسانی، مسعودتاج آبی رئیس سازمان فاوا، علی نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها شهرداری و کارشناسان مربوطه، در روز یکشنبه مورخ 98/2/22 ساعت12با دستورکار ادامه گزارش عملکرد سال 97 معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی شهرداری و گزارش مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای مهندس حمیدرضا قمی رئیس محترم کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

مدیر سرمایه انسانی شهرداری گزارشی ازواحد خود ارائه واموراستخدامی، قانون کاروتامین اجتماعی، اموربیمه وبازنشستگی وخدمات درمانی کارکنان، اموردبیرخانه ومکاتبات اداری، اموررفاهی کارکنان و ارزشیابی عملکرد کارکنان را از اهم وظایف حوزه سرمایه انسانی دانست.

وی ایجادبانک اطلاعاتی کلیه پرسنل شاغل، تدوین آیین نامه برای ایجاد وحدت رویه درشهرداری و سازمانهای وابسته، حمایت از سرمایه انسانی شهرداری، اموررفاهی کارکنان، بیمه های شهرداری، دبیرخانه وسایر را از جمله شاخصهای عملکردی این حوزه عنوان نمود.

سپس اعضای کمیسیون ازتنوع قراردادهای پرسنل شهرداری وناهمگونی درتوزیع رفاهیات بین آنان ابرازنارضایتی واز پرداختی های ناچیزحقوق ومزایای مدیران وپرسنل شهرداریها انتقاد و آن را یکی از عاملان فسادمالی در شهرداریها عنوان نمودند.

اعضای کمیسیون خاطرنشان ساختند: شهرداری درارائه خدمات به سازمانهاخوب عمل کرده  است ولی پرسنل آن از بهترین خدمات محروم می باشند.

دراین جلسه از عملکرد روابط عمومی شهرداری جهت عدم انعکاس عملکرد مثبت شهرداری درواحد معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی انتقاد گردید.

سپس درراستای کاهش بروکراسی اداری، مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی مطرح واعضای کمیسیون از روند آرام این پروژه ابراز نارضایتی نمودند و دلایل آن را خواستار شدند.

نماینده پروژه مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی دلایل آن را عدم امکان اعلام ضابطه سیستمی در کل سطح شهر(ازجمله تشخیص عرض گذر، بافت تاریخی، استعلام ازمیراث و...)، عدم  ارتباط سیستمی با راه و شهرسازی جهت اخذ مصوبه ماده 12، تاکید نظام مهندسی بر انجام تمامی فرآیندهای داخلی و مالی خود طبق روش فعلی، ادعای بیمه تامین اجتماعی مبنی بر عدم اختیارات محلی جهت مکانیزه شدن و ایجاد درگاه پرداخت حق بیمه دانست.

موضوع مدیریت سرمایه انسانی شهرداری یزد و مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی مطرح ومورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. در راستای تسریع در مکانیزه کردن صدور پروانه ساختمانی مقرر گردید شهرداری پیشنهادات مربوط به چگونگی تعامل با واحدهای راه وشهرسازی، نظام مهندسی و بیمه حق مسئولیت را تهیه و به شورا ارائه نمایید.

ضمناً شهرداری با همکاری مرکز پژوهش شورا استعلامات حقوقی مربوط به فرایند صدور پروانه ساختمانی را بررسی و به شورا اعلام نظر نماید.

جلسه در ساعت 14 با ذكر صلوات به پايان رسيد.