شوراي اسلامي شهريزدبه مناسبت تشريف فرمايي مقام معظم رهبري به استان يزد بيانيه اي صادركرد

شوراي اسلامي شهريزدبه مناسبت تشريف فرمايي مقام معظم رهبري به استان يزد بيانيه اي صادركرد

 

بيـانيـه

 

شوراي اسلامي شهريزدبه مناسبت تشريف فرمايي مقام معظم رهبري به استان يزد بيانيه اي بشرح ذيل صادركرد

 

 

 

   خبرآمدخبري درراه است

سرخوش آن دل كه ازآن آگاه است

      مردم شريف، متدين وبزرگواراستان يزد؛ پس ازسالها ، انتظار به سر آمد و اينك استان دارالعباده چشم به راه عزيزي است كه حضورش سراسر خيروبركت ونامش صفابخش روح وجان است.

      خداي را شاكريم  كه بر ما منت نهاد تا در ايام ا...غدير، مقام عظماي ولايت و رهبرعظيم الشأن حضرت آيت ا...خامنه اي به استان يزد سفر نمايند.

      ما اعضاي سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد درسال            « اتحاد ملي وانسجام اسلامي» ضمن تبريك وشادباش به مردم غيور ، شهيدپرور و ولايت مدار استان عهدي دوباره مي بنديم كه همگام ، متحدوهمصدا دركنارشهروندان محترم به استقبال رهبرعزيزمان برويم وميثاقي تازه داشته باشيم / .