ششصد و سومين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصد و سومين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
ششصد و سومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز  چهار‌شنبه مورخ 11/11/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمندو عرض تبريك مجدد ميلاد سراسر با سعادت پيامبر عظيم‌الشأن اسلام حضرت محمد‌بن‌عبدا... و ميلاد مسعود ششمين اختر تابناك آسمان امامت و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت اميدواريم بتوانيم در زمان باقي‌مانده قانوني جهت تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري براي اجرا در سال 92 با وقت گذاري بيشتر به جمع‌بندي نهايي برسيم تا ان‌شاءا... شهرداري بتواند در موعد مقرر نسبت به آگهي و اطلاع رساني به شهروندان اقدامات لازم بعمل آورد.
وي در ادامه تصريح كرد با توجه به ارسال بودجه پيشنهادي سال 92 شهرداري به شورا و ابلاغ آن به تمامي كميسيون‌هاي داخلي شورا از اعضا خواست تا هر چه زودتر با يك برنامه‌ريزي منظم موضوعات مربوطه را بررسي و نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را جمع‌بندي و نتيجه را جهت تصميم‌گيري به صحن علني شورا گزارش نمايند.
سپس آقاي ميرحسيني رئيس كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا از بررسي‌هاي بعمل آمده در خصوص تصميمات و مصوبات شورا در رابطه با پروژه احداث كارخانه كمپوست و عدم اجراي آن مصوبات از سوي شهرداري ابراز گلايه نمود و خواستار پي‌گيري جدي و هر چه بيشتر شهرداري در اجراي مصوبات شورا گرديد.
در ادامه آقاي مطهريان گزارشي از جلسه هيأت حل اختلاف ماده 38 اصلاحي آيين‌نامه معاملات كه در شهرداري با حضور اعضاي آن هيأت در رابطه با اختلاف شهرداري با شركت جهاد نصر برگزار شده بود از مطالب و مباحث در آن جلسه جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود.
سپس بر اساس دستور كار جلسه و با حضور آقاي مشتاقيون معاونت اداري و مالي، آقاي زرگرباشي معاونت معماري و شهرسازي و آقاي دشتي مدير درآمدهاي عمومي شهرداري ساير بخش‌هاي باقي‌مانده تعرفه عوارض شهرداري براي اجرا در سال 92 از جمله عوارض حذف و يا كسر پاركينگ، عوارض ساليانه املاك واقع‌در حريم كه شهرداري به آنها خدمات مي‌دهد، همچنين‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره سه قانون اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مصوبه :
 
     اصلاحات پيشنهادي تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392
 
 
 1- لايحه‌شماره‌200/910048233-20/10/91شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره‌911004357-20/10/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله به پيوست يك نسخه اصلاحات پيشنهادي تعرفه عوارض و بهاي خدمات جهت اجرا در سال 1392 ارسال مي‌گردد. (لازم به ذكر است موادي كه پيشنهاد اصلاح آن نشده براي اجرا در سال 92 كما كان به قوت خود باقي خواهد بود) خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي محمدرضا دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به برگزاري جلسات متعدد با حضور كارشناسان مربوطه و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده از سوي كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، صرفاً تعرفه پيشنهادي عوارض مربوط به سال 92 (اصلاحي) شهرداري با تغييرات و اصلاحات صورت گرفته در 16 رديف و سيزده صفحه (تصاوير پيوست) مورد تصويب قرار گرفت و لازم است شهرداري عوارض مصوب شده را در مهلت قانوني به اطلاع عموم برساند.ضمناً مقرر گرديد رديف‌هاي مربوط به بهاي خدمات در جلسات آتي شورا مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 50/11 خاتمه يافت.