ششصدو چهل و چهارمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو چهل و چهارمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو چهل و چهارمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/4/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، ماه ميهماني خدا را بر تمامي مسلمانان جهان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال توفيق بهره‌مندي از فضائل معنوي و بركات آن ماه بزرگ را براي همگان مسئلت نمود.
وي در ادامه از مأموريتشان به تهران جهت شركت در هشتمين جلسه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بابت بررسي مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر يزد كه با حضور آقاي نيك‌زاد وزير محترم راه و شهرسازي و آقاي فلاح‌زاده استاندار محترم يزدو ساير مسئولين مربوطه برگزار شده بود از مطالب و مباحث مطرح شده در آن جلسه جهت استحضار اعضاي شورا گزارشي ارائه نمود.
سپس با توجه به دستور كار جلسه و با حضور اعضاي كارگروه تعيين شده از سوي شورا بابت بررسي تفريغ بودجه سال‌هاي 74 تا 90 شهرداري، موضوع در صحن علني شورا مطرح و در نهايت مقرر گرديد اعضاي شورا نظرات و جمع‌بندي‌هاي خود را به شورا ارائه تا در روز چهارشنبه مورخ 26/4/92 مورد بررسي و تصميم‌گيري نهايي قرار گيرد.
 
 
 مصوبات :
 
     انعقاد قرارداد تقاطع غير همسطح حضرت ابوالفضل(ع)
 
 
 1- لايحه شماره200/920013782-30/3/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000987- 30/3/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به تصويب طرح تقاطع غيرهمسطح حضرت ابوالفضل(ع) طي بند 1 صورتجلسه مورخ 1/3/92 آن شوراي محترم، شهرداري يزد در نظر دارد عمليات عمراني احداث تقاطع فوق را با برآورد اوليه 19.372.401.589 ريال با انعقاد قراردادي به مبلغ 69.744.245.720ريال از محل رديف اعتباري 15330300006 (احداث زيرگذر ميدان ابوالفضل) با 260 درصد افزايش نسبت به برآورد ضميمه و بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 1388 و شاخص مبناي پيمان سه ماهه چهارم سال 91 به استناد بند يك ماده 31 آيين‌نامه معاملات شهرداري‌ها به سازمان همياري شهرداري‌ها واگذار نمايد. لازم به ذكر است مابقي اعتبار مورد نياز در بودجه سال 1393پيش‌بيني خواهد شد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي طهماسبي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     افزايش خدمات حق الزحمه خدمات مهندسي    
2- در خصوص افزايش حق الزحمه خدمات مهندسي استان يزد، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
1-2- از آنجا كه سازمان نظام مهندسي استان دراقدامي ناگهاني و ظاهراً بدون موافقت هيأت چهارنفره مبادرت به افزايش تعرفه هاي مربوطه اعم از طراحي، نظارت و... نموده و اين افزايش از 60% تا 140% به نظر مي رسد، در حاليكه در مبحث دوم آئين نامه نظام مهندسي هرگونه افزايش تعرفه بايستي پس از تصويب هيأت مديره و هيأت چهارنفره افزايش آن حداكثر تا 25% بوده و فراتر ازآن ممنوع مي باشد. فلذا اين مبلغ موردپذيرش شوراي اسلامي شهر نبوده ودرصورتيكه سازمان نظام مهندسي اقدام به اصلاح آن ننمايدشهرداري هيچ گونه الزامي درجهت معرفي متقاضيان ساخت وساز به سازمان نظام مهندسي نخواهد داشت.
2-2- ازآنجا كه بعضاً عنوان مي دارند در قبال اين افزايش سازمان نظام مهندسي اقدام به افزايش وظايف مهندسين ناظر خواهدنمود درحاليكه وظايف مهندسين ناظر تعريف شده مي باشد و در هيچ مقطعي اين وظايف قابل كاهش يا افزايش نبوده و نخواهد بود .
 
 
        وضعيت بيمه‌هاي تأمين اجتماعي
 
3- در رابطه با وضعيت بيمه‌هاي تأمين اجتماعي جهت اخذ پروانه ساختماني براي ساخت و سازها، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
 
1-3- ازيوم جاري شهرداري يزد مجاز به اخذ تسويه حساب و يا گواهي بيمه تأمين اجتماعي ازكليه متقاضيان ساخت و سازنبوده و هرگونه تخطي ازآن به منزله تخلف اداري محسوب شده و شهردارمحترم بايد با متخاطيان برخورد قانوني به عمل بياورد.
 
2-3- كليه متقاضياني كه درسال1391 مبادرت به پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي نموده و تا تاريخ31/3/92 موفق به اخذ پروانه ساختماني نگرديده اند شهرداري موظف است مراتب را گواهي نموده و آنها را جهت استرداد مبلغ پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايد.
 
3-3- كليه متقاضياني كه سه ماهه اول سال1392 اقدام به پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي نموده اند و تا تاريخ 31/3/92 موفق به اخذ پروانه ساختماني نگرديده اند شهرداري موظف است مراتب راگواهي وبه سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايد. 
 
4-3- با توجه به بند89 ابلاغيه بشماره 7649 مورخ 25/3/92 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور براساس قانون بودجه سال92 كارفرمايان امورساختماني موظفند كارگران ساختماني غيرمشمول اين بند را بيمه حوادث حين كار نموده و اسناد مربوطه را ، به مراجعه صدورپروانه ارائه نمايند.
 
5-3- شهردار محترم موظف است حوزه معاونت شهرسازي را مكلف نمايد اقدامات لازم ستادي و هماهنگي هاي لازم را از يوم جاري معمول نمايد و تمامي مشكلات و ابهام مسئولين اجرايي ذيربط را مرتفع نمايد.
 
6-3- شوراي اسلامي شهر و شهرداري موظفند در اجراي بند89كه مبلغ حق بيمه كارگران ساختماني را از عوارض ارزش افزوده شهرداري ها كسر مي نمايندلازم است بلافاصله دررابطه با احقاق حقوق حقه شهرداريها و ذكر اين نكته كه شهرداري مبالغ متنابهي ازعوارض ارزش افزوده كسر مي گردد مراتب را جهت رفع مشكل به مراجع ذيربط اعم از شوراي فرادست و سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور براي اصلاح مصوبه اقدام نمايند.
 
     درخواست واگذاري فرهنگسراي خانواده   
 
4- نامه شماره 920305-7/3/92 رئيس هيأت امناي فرهنگسراي تخصصي امام مهدي(عج) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000813-9/3/92 با موضوع درخواست واگذاري فرهنگسراي خانواده شهرداري براي راه‌اندازي دانشگاه مهدويت با اخذ مجوز از وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، مراتب در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق درخواست فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.