سیصد و دومین جلسه چهارمین دوره شوراي‌ اسلامي شهريزد

صورتجلسه 

سیصد و دومین جلسه شوراي‌ اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت7 صبح روزسه شنبه مورخ 12/5/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست  شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ، پیشاپیش فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه فاطمه معصومه (س) و روز دختر را تبریک و تهنیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء محبین و پیروان راستین ائمه اطهار(ع) قرار دهد. سپس آقای شایق پیشنهاد نمود با توجه به وجود تأسیسات و مخازن نفتی و توزیع گاز در داخل شهر، ریل راه آهن و کنارگذر بخصوص در بلوار رسالت و ضرورت تأمین امنیت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی، کمیسیون خدمات شهری شوراضمن بررسی تمامی جوانب موضوع، نسبت به طرح پیشنهادی جهت انتقال و جابه جایی آن تأسیسات نفتی و گازی در خارج از شهر تنظیم و جهت تصمیم گیری به شورا ارائه نمایند که سایر اعضای شورا هم نظرات خود را در این زمینه عنوان و خواهان پیگیری این مهم شدند.

در ادامه جلسه رونوشت نامه ارسالی از سوی رئیس کمیته فنی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان درخصوص ایراد فرمانداری بابت تغییر کاربری پلاک متعلق به آقای نقشوانی واقعدر خیابان کاشانی نبش کوچه مجاور آتشکده راجع به معافیت عوارض در بافت تاریخی بر اساس مصوبه شورا ملاک عمل قرار گیرد، مطرح که مقرر گردید موضوع طی نامه ای به شهرداری جهت اجراء ابلاغ گردد. سپس نامه های فرمانداری یزد درخصوص ایرادات وارده به مصوبات شورا مربوط به صورتجلسات مورخ 1/4/95 و 5/4/95 با موضوع درخواست اجرای تبصره سه توسط شرکت آب و فاضلاب و همچنین آئین نامه اجرایی جهت تسهیل در صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی تا 50 متر مربع مطرح گردید که با توجه به عدم ارسال به موقع رأس موعد قانونی به شورا مقرر گردید موضوع طی نامه ای از سوی ریاست شورا به فرمانداری انعکاس داده شود .

درادامه جلسه طرح پیشنهادی اعضای شورا با موضوع بازنگری در بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گردید کمیسیون برنامه و بودجه موضوع را مورد بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری به شورا گزارش نماید.

مصوبات :

    پاسخ به ایراد فرمانداری       

1- نامه شماره 3748- 3/5/95 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951001598-11/5/95 درخصوص ایرادآن فرمانداری نسبت به بند یک و چهارصورتجلسه مورخ 15/4/95 این شورا بابت درخواست مرکز خدمات حوزه های علمیه و مساعدت به مدرسه ریحانه الرسول موضوع مجدداً در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گردید متن ذیل به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد: 

الف : بند یک ( درخواست مرکز خدمات حوزه های علمیه) : مقرر گردید شهرداری پس از مجوزهای لازم از سوی کمیسیون ماده پنج اقدام نماید.

ب : بند چهار( مساعدت به مدرسه ریحانه الرسول) : موضوع جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ارجاع گردید.

 نصب دوربین درحسن آباد مشیر      

2- نامه شماره950016745- 5/4/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001140- 5/4/95 درخصوص پاسخ به درخواست اهالی محترم محله حسن آباد برای نصب دوربین ترافیکی در میدان طلائیه برای کنترل و جلوگیری از تردد کامیون درآن منطقه موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گردید شهرداری (حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک) با راهنمایی و رانندگی برای نظارت بر عبور و مرور ماشین های سنگین علاوه برنصب دوربین درآن میدان نسبت به مکان یابی مناسب جهت نصب سرعت گیرو همچنین تا ظرف مدت دو ماه طرح نهایی رینگ شمالی را جهت بررسی و هرگونه تصمیم گیری به شورا ارائه نماید.

 

 

 

   طرح المان میدان آیت ا... مدرسی  

3-لایحه شماره950014332- 24/3/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951000970- 24/3/95 بشرح ذیل:

«شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : طرح المان میدان مدرسی آیت ا...مدرسی ، با سلام و صلوات        برمحمدوآلجمحمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله با عنایت به لزوم زیباسازی سیما و منظر شهری، ضمن ارسال طرح المان پیشنهادی میدان آیت ا..مدرسی پیشنهاد می نماید المان مذکور در ورودی شهر ودر میدان آیت ا..مدرسی جانمایی و نصب گردد . لذا خواهشمند است موضوع درشورای محترم اسلامی شهر  مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.ضمناً در صورت نياز آقاي امید فتاحی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مشروط به استفاده از مصالح مناسب و متناسب با شرایط آب و هوایی یزد و همچنین مشارکت بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفت .

   طرح نصب تابلو شناسایی مراکز آموزشی و فرهنگی

4-لایحه شماره950013629- 20/3/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951000921- 22/3/95 بشرح ذیل:

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : طرح نصب تابلو شناسایی مراکز آموزشی و فرهنگی ، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله بنا به پیشنهاد سازمان رفاهی ، تفریحی شهرداری یزد و حسب ضرورت به پیوست طرح نصب تابلو شناسایی مراکز آموزشی و فرهنگی در سطح شهر به ابعاد حداکثر120*70  سانتیمترمربع عمودی با پایه ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع در شورا ی محترم اسلامی شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً در صورت نياز آقاي امید فتاحی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی

اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.

جلسه با ذكر صلوات در ساعت 10خاتمه يافت .