رئيس شوراي اسلامي شهر يزد: ميزان اندازه گيري کميسيون فرهنگي نسبت به ديگرکميسيونها سخت ودشوارمي باشد

رئيس شوراي اسلامي شهر يزد: ميزان اندازه گيري کميسيون فرهنگي نسبت به ديگرکميسيونها سخت ودشوارمي باشد

مهندس ميروكيلي درمراسم افتتاحيه هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيون هاي فرهنگي، اجتماعي وزيست محيطي شوراي اسلامي كلانشهرها ومراكز استانها با اشاره به عدالت اجتماعي، بر توزيع متناسب خدمات دربهره مندي تمامي افراد جامعه به طور يكسان تأكيد كرد.

به گزارش روابط‌عمومي و امور بين‌الملل شهرداري يزد دراين اجلاس كه صبح روز پنجشنبه چهاردهم آذر ماه درشهر يزد برپا شد شهردار يزد رشد هوشمند شهري در چهار مقوله پيشرفت روبه رشد كيفيت زندگي در شهر، پيشگيري از تخريب بيشتر فضاي سبز،تأكيد بر رفاه هرچه بيشتر عابران پياده وتوسعه پايدار را مورد بررسي قرار داد.

مهندس ميروكيلي شهر راپديده اي دانست كه ويژگي هايي از قبيل انبوهي جمعيت ،ناهمگوني درميان مردمان ، تحرك مكاني واجتماعي، پردامنه بودن وپراكندگي روابط اجتماعي وتقسيم كار دقيق درآن وجود دارد.

 وي همچنين ضرورت برنامه ريزي درزمينه هاي اوقات فراغت شهروندان، بهداشت محيط شهري ، فرهنگسازي وامورشهروندان وضرورت توجه به متغيرهاي اجتماعي درتوسعه شهر را يادآور شد وبراجراي آن سفارش نمود.