دکتر مهدی جمالی نژاد شهردار یزد شد

دکتر مهدی جمالی نژاد شهردار یزد شد

در پنجمین جلسه دور پنجم شورای اسلامی شهر یزد دکتر مهدی جمالی نژاد به عنوان شهردار یزد انتخاب شد. 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در ابتدا رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن گرامیداشت هفته دولت و یادوخاطره شهیدان رجایی و باهنر، اقدامات صورت گرفته درراستای تعیین شهردار یزد و چگونگی روند انتخاب تصدی شهردار یزد باحضور افراد معرفی شده از سوی اعضاء و برگزاری جلسات و ارائه برنامه های آنان توضیحاتی ارائه نمود.

سپس براساس دستورکار جلسه موضوع تعیین شهردار یزد مطرح گردید که با عنایت به جلسات مکرر برگزار شده با حضوراشخاص و گزینه های مورد نظر جهت تصدی شهردار یزد وبرنامه های ارائه شده از سوی آنان و نیز براساس تحقیق و بررسی های به عمل آمده و رایزنی های صورت گرفته و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات و رأی گیری با ورقه از مجموع یازده نفر از اعضای حاضر در جلسه در نهایت آقای دکتر مهدی جمالی نژاد با یازده رأی موافق به عنوان شهردار یزد تعیین و انتخاب گردید.