دويست ‌وشصت ویکمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست ‌وشصت ویکمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 روز سه شنبه مورخ 27/11/94 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با گرامیداشت یادوخاطره شهید عباس موسوی دبیرکل حزب ا... لبنان وسالروز قیام مردم تبریز بمناسبت چهلم شهدای قم ،ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم تصمیمات خوبی دراین جلسه اتخاذ تاموردرضایت حق تعالی وشهروندان عزیز قرار گیرد و آنچه را که وظیفه ماست به نحواحسن انجام دهیم .

درادامه جلسه هریک ازاعضای شورا نقطه نظرات وپیشنهادهای خود رامبنی بر ضرورت پی گیری های لازم از سوی شهرداری با عنایت به سرمایه گذار تعیین شده جهت اجرای هرچه زودتر پروژه بلوار دکتر پیرنیا با پیش بینی اعتبارات لازم ونیزجذب اعتبارات دولتی باتوجه به سفرقریب الوقوع ریاست محترم جمهوری به یزد برای شروع عملیات آن پروژه و لزوم اجرای طرح بدنه سازی و پیاده روسازی ، نما ومنظر شهری آن مسیر مطالبی را عنوان و بحث وتبادل نظر نمودند .

سپس آقای فقیه خراسانی خواستار پی گیری شهرداری درخصوص ساماندهی باقی مانده مزارجوی هرهر با توجه به بازدید انجام شده با حضور حضرت آیت ا.. ناصری نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه یزد از آن مجموعه و پی گیری مصوبات کمیسیون تحول اداری و املاک از سوی شهرداری منطقه یک برای اجرای آن و کاشت درخت درپارک دروازه قرآن گردید . درادامه پیشنهاد نمود با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری به یزد،شورا هماهنگی های لازم راجهت ملاقات حضوری با دولتمردان جهت بیان مسائل و مشکلات شهری به عمل آمده که دراین زمینه سرکارخانم امینی هم پیشنهاد نمود باتوجه به ضرورت و اهمیت ساخت پارک برای بانوان در یزد نسبت به سایر استانها این موضوع هم پی گیری شود .

درادامه جلسه لایحه شهرداری باموضوع طرح شهریاران جوان ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941004560 مطرح گردید وبا توجه به بررسی های انجام شده از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون مقرر گردید این موضوع تا ارسال پاسخ مکاتبه صورت گرفته از سوی شورا با شهرداری بابت اجرای طرح شورایاری محلات مسکوت بماند .

مصوبات :

     تملک پلاک ثبتی متعلق به وحیدرضا کارگر  

 

1- لایحه شماره940058157-15/11/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004550- 17/11/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 1/ 4634 بخش4يزد به كد نوسازي شماره 9181– 39 – 28 – 3متعلق به وحيدرضا كارگر ( تمامي سهم ايشان از پلاك مذكور كه به صورت مجزي شده ميباشد) واقع در طرح خيابان 24 متري گندمبار اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/065/1ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالك از شهرداري بستانكار مي شود و با توجه به اينكه  قطعه مذكور بصورت قولنامه اي ميباشد مقررشد پس ازتحويل ملك و دادن تعهد محضري واقرارنامه ثبتي درخصوص اين قطعه به شهرداري،مبلغ بستانكاري راطي دو قسط به فاصله يك ماه  دريافت نمايد عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد  15310200043 تملک و آزاد سازی ادامه خیابان امیرکبیر اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق با پرداخت مبلغ تعیین شده در اقساط سه ماهه مورد تصویب قرار گرفت .

 

     تملک پلاک ثبتی متعلق کاظم علمدار  

 

2- لایحه شماره940058255-17/11/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004557- 17/11/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اينكه آقاي كاظم علمدار مالك پلاك 2840/6526 بخش 4 يزد به كدنوسازي 2-46-48-3خواهان تغييركاربري پلاك خود به تجاري مي باشند ، لذا پس از بررسي مشخص گرديد 5/51 مترمربع عرصه با کاربری  فضاي سبز در پلاک  مذکور ادغام گرديده است كه ايشان مي بايست آن را از شهرداري خریداری وسپس جهت تامین پارکینگ بر معبر به منظور صدور پروانه تجاری نسبت به عقب نشینی آن وقسمتی از پلاک فوق اقدام نمايند. لذا از آنجا كه شهرداري بابت پلاك هاي همجوار ايشان نيز بدين نحوعمل نموده است و مالک حق تشرف پلاك 284/6524متعلق به خود نيز را به شهرداری پرداخت نموده است موضوع جهت كارشناسي به هيات ارزياب شهرداري ارجاع و از قرار هر متر مربع000/000/80 جمعاً به مبلغ000/0000/120/4ريال برآورد واعلام نظر نموده اند كه ایشان مي بايست در وجه شهرداري پرداخت نمايد.علیهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از برگ كارشناسي  و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد15542102001 فروش اموال غیرمنقول ،اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

 

     اصلاح و متمم بودجه سال 94  سازمان آتش نشانی   

 

3- لایحه شماره940058354-17/11/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004569- 17/11/94 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : اصلاح و متمم بودجه سال 94 با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً به پیوست یک نسخه از اصلاح ومتمم بودجه سال94 سازمان آتش نشانی این شهرداری به حضور ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم مبذول نمایند. محمدرضا عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

     مساعدت    

4- درخواست شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حسین اولیاء ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941004400- 6/11/94 باموضوع مساعدت مالی، مراتب درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقررگردید شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال (000/000/20 ریال) از ردیف اعتبارات کمک به مدارس اقدام نماید .

 

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.