دويست و هشتاد و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هشتاد و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  دويست وهشتادوهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت35/18روز يكشنبه مورخ 3/8/88 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، پيشاپيش فرارسيدن سالروز ولادت هشتمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت علي بن موسي الرضا (ع) را تبريك وتهنيت عرض نمود ودر ادامه از تمام همكاران ومسئولين استان وكليه كساني كه به نوعي از ايشان به دليل سانحه تصادف دلجويي نمودند تقديروتشكر نمود .سپس اظهارداشت : اميدواريم تا چند روز آينده طبق وعده هاي داده شده به مردم شاهد افتتاح وبهره برداري پروژه پل زيرگذر چهارراه معلم وكارخانه كمپوست وهمچنين شروع به كار دفاتر تعاوني درترمينال مسافربري جديد باشيم .
   آقاي ميروكيلي شهردارمحترم ضمن آرزوي شفاي عاجل همه بيماران درخصوص وضعيت وروند امور اجرايي درحال حاضر پروژه پل زيرگذر چهارراه معلم اظهارداشت : تمام كارها وبرنامه ها براساس زمانبندي تعيين شده انجام مي شود وتا چند روز آينده كار آسفالت پروژه صورت مي گيرد وقراراست طبق وعده هاي داده شده درشب ميلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) اين پروژه با حضورمسئولين استان افتتاح وبه بهره برداري برسد واز كساني كه به نوعي در به ثمر رسيدن اين پروژه نقش داشتند تقدير وتشكر بعمل آيد . وي درادامه درخصوص كارخانه كمپوست گفت : با توجه به پيگيري هاي بعمل آمده واقدامات وفعاليتهاي صورت گرفته از سوي شهرداري و پيمانكار مربوطه تقريباً كارخانه كمپوست آماده تحويل است كه اميدواريم هرچه زودتر اشكالات كار برطرف و شاهد بهره برداري وافتتاح آن باشيم .
   سپس آقاي كوچك زاده خواستار تشكيل كارگروه وتعيين نفرات براي بررسي وپيگيريهاي لازم جهت ادغام شهرهاي حميديا وشاهديه به شهر يزد وبازديد از اتوماسيون شهرسازي منطقه يك جهت پشتيباني وبرطرف نمودن موانع ومشكلات وهمچنين تقديروتشكر از كليه رؤساي دستگاههاي مربوطه ودست اندركاران پروژه چهارراه معلم درروز مراسم افتتاحيه آن پروژه شد .
   درادامه آقاي پارسائيان دررابطه با پروژه پل زيرگذر چهارراه معلم اظهارداشت : ضمن تقدير وتشكراز اقدامات و فعاليتهاي خوب شهرداري وپيمانكار مربوطه در آن پروژه پيشنهاد نمود در روز مراسم افتتاحيه رياست شورا و رياست كميسيون عمران شورا گزارش جامع وكامل از اقدامات وعملكرد اين شورا وشهرداري جهت بهره برداري هرچه زودتر آن پروژه جهت اطلاع عموم شهروندان ارائه نمايند .
   درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي سردار علي اكبريان فرماندهي انتظامي استان يزد وهمراهان درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا آقاي فقيه خراساني ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان از عملكرد خوب وارزنده نيروي انتظامي تقديروتشكر نمود واظهارداشت : اميدواريم با سعي وكوشش بيشتر هر روز شاهد خدمات وفعاليت بهتر درجهت امنيت جامعه وهمچنين با تعامل وهمكاري با شوراي شهر وشهرداري زمينه خدمات رساني بيشتر براي رفاه حال شهروندان فراهم گردد . وي درادامه پيشنهاد نمود كارگروهي متشكل از نماينده شوراي شهر ونيروي انتظامي وشهرداري با تشكيل جلسات مستمر ومنظم جهت انجام فعاليتها وخدمات مشترك ازجمله مسائل مربوط به ترافيك ، حفاظت بعضي از مناطق به خصوص خلدبرين، مسائل ومشكلات بافت تاريخي يزد با همكاري سازمان ميراث فرهنگي ، اجراي احكام كميسيونهاي ماده صد ، جلوگيري ازتخليه خاك ونخاله ساختماني درمنطقه محدود شهر ، ايجاد پايگاه درمنطقه صفائيه جهت جلوگيري بعضي از مزاحمت ها مورد بررسي قرارگيرد .
    سپس سردار علي اكبريان فرمانده نيروي انتظامي استان ضمن تقديروتشكر از اعضاي شورا جهت برپايي اين جلسه پيشاپيش فرارسيدن ميلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع) را تبريك عرض نمود سپس خواستار تعامل بيشتر شهرداري وشوراي شهر با نيروي انتظامي درجهت تعيين تكليف بلواركوثر جنب ميدان امام حسين (ع) جهت رفت وآمد آسانتر وكاهش ترافيك وهمچنين نامگذاري يكي از ميادين يزد با توجه به درخواست ارائه شده بنام پليس شد . وي درادامه درخصوص بحث امنيت درجامعه اظهارداشت : اين موضوع تعامل بين همه دستگاهها را مي طلبد تا بتوان زمينه هاي رفاه بهتر براي شهروندان ايجاد نمود ازجمله شهرداري با همكاري و تعامل شركت مخابرات مي توانند با نصب دوربين هاي مداربسته درميادين وچهارراهها ونقاط مختلف شهر جهت كنترل بيشتر ودقيقتر وهمچنين جلوگيري ازساخت وسازهاي غيرمجاز وگسترش حاشيه نشيني درشهر، شهرداري با نيروي انتظامي همكاريهاي لازم داشته باشد . وي درادامه آمادگي خود را جهت تشكيل كارگروهي براي بررسي مسائل ومشكلات اعلام نمود.
   سپس هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم وتقدير وتشكر از عملكرد خوب نيروي انتظامي مواردي را بشرح ذيل مطرح نمودند :
- ارتباط وتعامل وهمكاري بيشتر نيروي انتظامي با شهرداري جهت جلوگيري ازحاشيه نشيني در شهر ، ساخت وسازهاي غيرمجاز ، جلوگيري از تكديگري وجمع آوري متكديان وكارگران افاغنه بخصوص درچهارراهها وميادين سطح شهر وهدايت آنان به مكاني مشخص .
- ايجاد پاسگاه درشهرداري مبني بر هرگونه همكاري لازم درجهت كاهش تخلفات ازجمله ساخت وسازها ، جلوگيري ازتخليه خاك ونخاله درمحدوه شهر وهمچنين ارتباط رؤساي كلانتريها با شهرداران مناطق .
- حضوردائم ومستمر رئيس پليس راهور دركميسيون حفاريها .
- تقدير وتشكر ازمعاونت راهنمايي ورانندگي يزد بابت همكاري هاي لازم با شهرداري دراجراي پروژه هاي عمراني درسطح شهر بخصوص احداث پل زيرگذر چهارراه معلم .
- برنامه ريزي اصولي وهدفمند براي شناخت مسائل ومشكلات بافت تاريخي وقديمي يزد ومخروبه هاي جرم خيز با همكاري سازمان ميراث فرهنگي جهت ساماندهي نمودن آن .
- برنامه ريزي درجهت جلوگيري وممانعت از ساخت وسازهاي غيرمجاز وسكونتگاههاي غيررسمي وتخريب آنان .
- ارائه راهكارهاي مناسب واصولي جهت جلوگيري ازمشكلات اجتماعي ومفاسد اخلاقي .
- جلوگيري از گسترش بي رويه حاشيه نشيني دراطراف شهر بدليل عدم خدمات رساني به آن مناطق با توجه به هزينه هاي زياد آن .
- نصب دوربين هاي مداربسته وسيستم كنترل هوشمند با تعامل وهمكاري اداره مخابرات ونيروي انتظامي جهت كنترل ترافيك .
- تأمين نيرو توسط نيروي انتظامي با حضور سربازان جهت برقراري امنيت ونظم بيشتر براي رفاه حال مردم درپاركها وفضاهاي سبز شهري .
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند درخصوص مسائل مربوط به ترافيك بلوار كوثر جنب ميدان حضرت امام حسين (ع) جهت تردد آسانتر شهروندان واقدامات انجام شده وهماهنگي هاي بعمل آمده درخصوص نصب دوربين سيستم نظارت كنترل هوشمند ومركز كنترل ترافيك وجمع آوري آمار وارقام گزارشي ارائه نمود و درادامه آمادگي خود را درجهت هرگونه همكاري با نيروي انتظامي اعلام نمود . درپايان مقررگرديد كارگروهي متشكل از آقاي ميرحسيني به عنوان نماينده شوراي اسلامي شهر وآقاي شجاع به عنوان نماينده نيروي انتظامي وآقايان مهندس آثاري (معاونت حمل ونقل وترافيك) وفعالي (مديرعامل سازمان فاوا) با تشكيل جلسات منظم ومستمر جهت برقراري ارتباط وتعامل بيشتر معرفي شدند .
مصوبات  :
* معرفي نماينده درجهت تشكيل كارگروه مربوط به ادغام شهرهاي همجوار (شاهديه وحميديا) با شهر يزد  
1- با توجه به بازديد انجام شده تني چند از اعضاي اين شورا ودرخواست آقاي ميروكيلي شهردار محترم ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3590- 27/7/88 دررابطه با معرفي نمايندگان اين شورا جهت تشكيل كارگروه به منظور بررسي زوايا ومسائل مربوط به ادغام شهرهاي همجوار (شاهديه - حميديا) با شهر يزد مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظرآقاي فقيه خراساني به عنوان نماينده شوراي اسلامي شهرستان واستان وآقايان كوچك زاده وپارسائيان به عنوان نمايندگان شوراي اسلامي شهر جهت حضور درآن كارگروه معرفي شدند . ضمناً مقررگرديد اعضاي كارگروه مربوطه هر هفته گزارشي از اقدامات انجام شده درصحن شورا ارائه نمايند .
 
* تملك تمامي پلاك ثبتي واقع درچهارراه معلم متعلق به آقاي محمد وعلي خواجه نژاد  
2- لايحه شماره 502/36440- 18/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3451- 19/7/88 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي و پيرو لايحه آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 4/8972 بخش 4 يزد واقع در طرح چهارراه معلم و متعلق به محمد و علي خواجه نژاد اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده و طبق سند مالكيت مساحت عرصه 169 مترمربع جمعاً مبلغ چهار ميلياردوششصدوپنجاه وشش ميليون وپانصدوبيست هزارريال( 4.656.520.000 ريال)موردارزيابي قرارگرفته است درصورتيكه طبقه وضعيت محل و نامه نقل و انتقال شماره 745/7987 مورخ 15/06/82 شهرداري منطقه يك متراژ عرصه 179 مترمربع مورد معامله قرار گرفته است و متراژ عرصه 10 متر بيشترازسند مالكيت درتصرف مالكين مي باشدكه با احتساب اين 10 متر مربع جمعاً مبلغ چهارميلياردوهشتصدوپنجاه وشش ميليون وپانصدوبيست هزار ريال ( 4.856.520.000 ريال) بستانكاري مالكين تعيين گرديدبا توجه به درخواست مالكين مقررشددو واحدتجاري طبق اول مجتمع تجاري ستاره به شماره 2273 به متراژ 19/18 مترمربع و 2118 به به متراژ 86/12 مترمربع ازقرار هرمترمربع شصت ودو ميليون ريال( 62.000.000 ريال) وشصت وپنج ميليون ريال (65.000.000 ريال )جمعاً به مبلغ يك ميلياردو نهصدوشصت وسه ميليون وششصدوهشتادهزارريال ( 1.963.680.000 ريال )و قطعه زمين شماره 8 با كاربري تجاري از پلاك 14/1485 بخش 4 يزد به متراژ 20/34 مترمربع از قرار هر متر مربع چهارده ميليون ريال( 14.000.000 ريال) جمعاً به مبلغ چهارصد وهفتادوهشت ميليون وهشتصد هزار ريال ( 478.800.000 ريال) با صدور پروانه ساختماني به صورت زيرزمين انباري و همكف طبقه اول تجاري بدون دريافت هيچ گونه وجهي بابت عوارض به نامبردگان واگذار و مابه التفاوت آن مبلغ چهارصدوچهارده ميليون وچهل هزارريال                      ( 414.040.000 ريال) به صورت نقد ومبلغ يك ميلياردو دويست ميليون ريال ( 1.200.000.000 ريال )در اسفند ماه 88 و مابقي در ارديبهشت ماه سال 1389 قابل پرداخت خواهد بود ومالكين موظف به انتقال رسمي اسناد ملك در طرح به نام شهرداري و بابت 10 متر اضافه مساحت تصرفي مالكين موظف به انتقال قولنامه اي و تعهد محضري به نام شهرداري مي باشند عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و موقعيت پلاك كه بر روي نقشه مربوطه مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند از محل كد 06-020-531 تملك اراضي چهارراه معلم اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي در صورت نياز آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي ميگردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورامطرح،با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون بودجه و عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق با عنايت به هماهنگي بعمل آمده بامالك وحضورايشان دركميسيون برنامه وبودجه وموافقت وي با تخفيف مبلغ دويست ميليون ريال (200.000.000 ريال ) از جمع مبلغ كل موردتصويب قرارگرفت .
 
 * پرونده آقاي تقوي وشركاء   
3- لايحه شماره 502/36777-19/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره3490-21/7/88:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 9975 مورخ 30/4/88 مجتمع پارس ، بدينوسيله به استحضار مي رساند آقاي تقوي و شركاء طبق پروانه شماره 11563 مورخ 25/12/81 مبادرت به ساخت آپارتمان بر روي زمين شماره باقيمانده 2/1598 بخش 4 يزد واقع دربلوار شهيد پاكنژاد ـ ميدان باهنر ـ بنام مجتمع پارس نموده اند . حسب محاسبات انجام شده توسط واحد درآمد منطقه يك بابت عوارض ـ جريمه و غيرو درحال حاضرجمعاً مبلغ يك ميلياردو پانصدو بيست ونه ميليون ودويست وهشتادوسه هزارو سيصد ريال          ( 1.529.283.300 ريال ) بدهكاري مالكين به شهرداري مي باشد و با توجه به درخواست فوق مالكين حاضرند بجاي بخشي از اين بدهكاري يك واحد مسكوني از طبقه 3 به شماره 11 به مساحت 118 متر مربع با متعلقات آن به شهرداري واگذار نمايند و متعاقب آن موضوع توسط شهرداري منطقه يك به هيات ارزياب شهرداري ارجاع و طبق نظريه مذكور ملك فوق از قرار هر مترمربع ده ميليون ريال ( 10.000.000 ريال )جمعاً به مبلغ يك ميليارد ويكصدوهشتادميليون ريال(1.180.000.000 ريال) برآورد و اعلام نظر گرديده است كه مابه التفاوت آن به مبلغ سيصدوچهل ونه ميليون ودويست وهشتادو سه هزارو سيصدريال( 349.283.300 ريال )بصورت نقد به شهرداري پرداخت خواهد شد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير درخواست مذكور و نامه شماره 725/15779 مورخ 12/7/88 منطقه يك شهرداري منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كدهاي درآمد مربوطه اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نيازآقايان قانع و خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح،  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت .