در جلسه شورای اسلامی شهر یزد مطرح گردید

در جلسه شورای اسلامی شهر یزد مطرح گردید
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد- محمدرضا کوچک زاده رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد در سخنانپیش از دستور خود پیشرفت کار اتوماسیون شهرسازی منطقه یک و سه شهرداری را به ترتیب 80 و 70 درصد ذکر کرد.
وی با اشاره به تکمیل تقریبی پروژه پل راه آهن میدان همافر و اجرای یک لاین از پل راه آهن خیابان کاشانی خاطرنشان ساخت: پل غیرهمسطح چهارراه معلم که یکی ازپروژه های عمده شهراست تاکنون70درصد عملیات اجرایی وآزادسازی آن انجام شده است.
کوچک زاده ضمن بیان اینکه آئین نامه دفاتر کارگزاری صدور پروانه ساختمانی تهیه شده است؛ گفت: تفاهم نامه طرح سیدصحرا با سازمان بهسازی نوسازی شهرداری تنظیم شده است.
وی درادامه به عملیات اجرایی آسفالت در مناطق سطح شهر حتی مناطق خارج از محدوده از جمله اسکان و حسن آباد اشاره کرد.
شهردار یزد در این جلسه گزارشی از اقدامات شهرداری طی 4 ماه گذشته از جمله ساختمان اداری ، اتوبوسرانی ، آتش نشانی جدید مقابل سیلو ، آئین نامه کارگزاری صدور پروانه ساختمانی ، طرح مناطق یا نواحی سبز که تسریع و تسهیلات مناسب در صدور پروانه ساختمانی ایجاد می شود ، پروژه های مشارکتها را ارائه نمود.
وی خبر داد: در سالجاری تاکنون 200 هزار مترمربع آسفالت معابر انجام شده است.
در ادامه عباس دهقان معاون شهرسازی شهرداری با اشاره به طرح بهبود کیفیت خدمات شهرسازی ؛ بحث تخلفات ساختمانی را بحثی اصلی و اساسی ذکر نمود و گفت: ایجاد دفاتر کارگزاری جهت صدور پروانه ساختمانی به صورت خصوصی سازی و آموزش مهندسین ناظر ساختمانی و ایجاد منطقه سبز در راستای تسریع در امر صدور پروانه در این مناطق و تشکیل حوزه مستقل شهرسازی در مناطق شهرداری ، افزایش کیفیت و کمیت اطلاع رسانی به مردم در زمینه صدور پروانه و تسریع در اجرای سیستم جامع شهرسازی در کلیه مناطق شهرداری از جمله اقدامات شهرداری می باشد.