تعامل بیشتر برای رفع مشکلات و نواقص پروژه های مشترک شهرهای یزد وشاهدیه

تعامل بیشتر برای رفع مشکلات و نواقص پروژه های مشترک شهرهای یزد وشاهدیه

 
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - نشست مشترک شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد و شاهدیه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران یزد وشاهدیه و معاونین حمل ونقل و ترافیک ، عمرانی و شهرسازی و معماری و مدیر منطقه یک شهرداری یزد در شهرداری شاهدیه تشکیل و پیرامون هماهنگی ، تعامل و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های مشترک دو شهر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر یزد این نشستها را بسیار مناسب عنوان و بر برنامه ریزی مشترک بین دو شهر تاکید نمود.
رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه در صورت احداث بلوار ولایت ، بسته شدن ورودی شهر از سمت دروازه قرآن را منطقی ندانست وگفت: این شورا درنظر دارد بافت اجتماعی شهر را حفظ نماید به عبارت دیگر صنایع از جمله نساجی که جزء لاینفک از بافت اجتماعی  این شهر می باشد در صورت حذف و تعطیلی این صنعت در این شهر، صنعتگران از شهر می روند و کارآفرینی به جای دیگر انتقال می یابد و حاشیه نشین و مهاجرین جایگزین آنان خواهد شد.
شهردار شاهدیه عمده مشکل هر دو شهرداری را توقعات و انتظارات مردم نسبت به مدیران شهری ذکر کرد و با اشاره به پروژه های مشترک دوشهر نظیر بلوار فقیه خراسانی ، بلوار ولایت و ... تصریح کرد: این دو شهرداری می توانند با یاری و همکاری یکدیگر حجم ترافیکی شهر را حل نمایند .
شهردار یزد با اظهار رضایت از جلسات هماهنگی و تعاملات بین دو شهر به مطالعات حمل ونقل ریلی یزد، حمیدیا و شاهدیه توسط شهرداری یزد اشاره نمود و اولین دیدگاه کل شهرداری و شورا را رفع معضلات زیرساختی از جمله ترافیکی دانست.
وی ضمن تصدیق اینکه در صورت کلانشهر شدن شهر یزد آمادگی دارد که براساس پیشنهادات شهر شاهدیه جهت عدم تغییرات زیاد اجتماعی آن شهر نظیر باقی ماندن صنایع در آن بخش عمل نماید گفت: این شهرداری در سال جدید ورودیهای شهر یزد را در اولویت امر قرار داده است همچنین ادامه زیرسازی و آسفالت بلوار فقیه خراسانی در سال جاری به اتمام می رسد.
همچنین در این جلسه مشاور بلوار ولایت توضیحاتی در خصوص طرح عنوان و به پرسشهای مطرح شده در جلسه پاسخ داد و در پایان جلسه مقرر گردید در خصوص طرح مذکور بررسی های بیشتری صورت گیرد.
گفتنی است پس از این نشست، حاضرین از پروژه های مشترک بین دو شهر بازدید نمودند تا در رفع مشکلات و نواقص آن همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.