تشکیل کمیته ها و شورایاری محلات

تشکیل کمیته ها و شورایاری محلات

در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر یزد تشکیل کمیته های ذیل کمیسیون و موضوع شورایاری محلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، رییس کمیسیون فرهنگی با اشاره به حضور صاحب نظران در کمیسیون گفت: این افراد باید همانند اتاق فکر ما باشند و بر اساس سه هدف ورزشی، فرهنگی واجتماعی ضمن ارائه مشورت ها به کمیسیون ایده های خود را منعکس نمایند.
عامری در ادامه یادآور شد: بحث مسائل اجتماعی بحثی چالش انگیز است و باید در کمیته خاص خود در زیر مجموعه کمیسیون بررسی شود.
وی اظهارداشت: ارتباط این کمیته ها صرفا با کمیسیون هست و ما باید نسبت به مسائل و مباحث اجتماعی بیشتر توجه نماییم و ضمن تعامل با دستگاه ها دیگر ارگانها را در این موضوع درگیر کنیم.
طرح تشکیل و استقرار شورای اجتماعی محلات با حضور معاون برنامه ریزی شهرداری، مدیر پروژه مطالعاتی و مدیر سازمان فرهنگی شهرداری بررسی و ضمن ارائه توضیحات از این اقدام که از سال گذشته آغاز شده، نقاط قوت و ضعف آن بررسی گردید تا کمیسیون از این افدام پژوهشی استفاده نماید.
لازم به ذکر است کمیته های پیشنهادی زیر مجموعه کمیسیون به شرح ذیل می باشد.
حقوق شهروندی، فرهنگی هنری، آموزش، نامگذاری، ورزشی، جوانان و دانشجویان، بانوان، شورایاری ها، محیط زیست، تشکل ها، سلامت وآسیب های اجتماعی