به مناسبت هفته شوراها / نشست اعضای شوراهای اسلامی استان ، شهرستان و شهر با دو نماینده مجلس شورای اسلامی استان یزد

به مناسبت هفته شوراها / نشست اعضای شوراهای اسلامی استان ، شهرستان و شهر با دو نماینده مجلس شورای اسلامی استان یزد

 

برای دریافت عکسها به قسمت گالری عکس مراجعه نمایید