بازدید کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد از محله پنبه کاران

بازدید کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد از محله پنبه کاران

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد به همراه مهندس کشفی شهردار ناحیه تاریخی، از محله پنبه کاران یزد بازدید کردند.

در ادامه بر تملک زمین های رها شده در این محله و تبدیل آن به پارکهای درون محله ای بحث و تبادل نظر شد.

اعضای کمیسیون عمران در ادامه از پروژه کتابخانه مرکزی شهر یزد بازدید کردند