بازدید سرزده اعضای کمیسون خدمات شهری از اداره اجرائیات شهرداری یزد

بازدید سرزده اعضای کمیسون خدمات شهری از اداره اجرائیات شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

با توجه به اینکه تقویت و تجهیز اداره اجرائیات یزد یکی از مهمترین اهداف کمیسيون خدمات شهری در سال سوم دوره چهارم تعيین گردید ، اعضای این کمیسيون  به صورت سرزده از اداره اجرائیات شهرداری بازدید کردند.

این بازدید به منظور بررسی میزان خدمات دهی و پیگیری مشکلات این اداره انجام شد.

در این بازدید رئیس اداره اجرائیات شهرداری ضمن معرفی کارکنان این اداره، مشکلات اجرائیات را در راستای ارائه خدمات دهی مطلوب به شهر،  با اعضای کمیسيون در میان گذاشت.

اعضای کمیسيون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ضمن تشکر از آقای میرجلیلی از وی خواستند تا با برنامه ریزی خاص اقدامات لازم جهت، برونسپاری و خصوصی سازی واحد کنترل و نظارت بر سد معبر در راستای ارائه خدمات بهتر برای شهروندان، انجام دهد.

در این بازدید همچنین مشکلات دستفروشان سطح شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جمع آوری نیروهای بزرگ و غیر متعارف دستفروشان مورد تاکید سپنتا نیکنام رئیس کمیسون خدمات شهری بود.

سپنتا نیکنام، سیده حمیده وزیری ،وحید رضا خباززاده یزدی  ،امیر حسین رادمنش، عزت یادگار و سید محمد رضا مدرسی از اعضای کمیسون خدمات شهری می باشند.