بازدید رئیس کمیسیون بودجه، درآمد پایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزد از مرکز نگهداری سگ های ولگرد

بازدید رئیس کمیسیون بودجه، درآمد پایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزد از مرکز نگهداری سگ های ولگرد

نیکنام رئیس کمیسیون بودجه، درآمد پایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزد به همراه معاون خدمات شهری شهرداری از مرکز نگهداری سگ های ولگرد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در این بازدید که با حضور صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری صورت گرفت بر عقیم سازی سگ ها تاکید شد.
مسئول مرکز در این بازدید توضیحاتی در خصوص چگونگی تهیه غذا این حیوانات، نحوه انگل زدایی و واکسینه شدن و عقیم سازی سگ ها ارائه نمود.
قرار است از این پس سگ های ولگرد از سطح شهر جمع آوری و به این مکان انتقال داده شوند.