بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از پروژه بزرگ مشارکتی میدان جدید میوه و ت

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از پروژه بزرگ مشارکتی میدان جدید میوه و ت
تنی چند از اعضای کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق معاونین عمران، مالی و اداری و مسئول واحد مشارکتهای شهرداری از پروژه بزرگ مشارکتی میدان جدید میوه و تره بار واقع در جاده کنارگذر جنب پادگان شهید صدوقی بازدید نمودند.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – این پروژه با مشارکت شرکت تعاونی ناجا و برآورد هزینه 60حدود میلیارد تومان در حال اجرا می باشد و تاکنون حدود 25 درصد پیشرفت کار داشته است .
گفتنی است سهم شهرداری از این پروژه حدود 30 درصد است همچنین مساحت عرصه آن 50 هکتارو مساحت بناهای در دست اجرا حدود 170 هزار مترمربع می باشد که شامل 5 فاز غرفه ها و یک فاز هم مربوط به ساختمانهای عمومی و یک فاز دیگر آن مربوط به سردخانه ها است .
این گزارش می افزاید: تاکنون 3 فاز آن شروع که پیشرفت قابل توجهی دارد همچنین حصار کشی آن در وضع مطلوبی انجام و محوطه سازی آن نیز در دست اجرا است .
شایان ذکر است برای انتقال آب،گاز،برق،و مخابرات به این پروژه اقداماتی در دست انجام می باشد و موضوع تهیه طرح مناسب دسترسی ها به این پروژه جهت ایاب و ذهاب مراجعین با توجه به وضعیت ترافیکی شبکه کنارگذرموجود و شبکه های اتصال به شهر در دست مطالعه و بررسی است .
همچنین یادآور می گردد که این پروژه در تاریخ 25 مهر ماه سال گذشته شروع به کار نموده و پیش بینی می شود پس از دوسال تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.
گفتنی است طراح این پروژه بزرگ و فعال که موجب رشد اقتصادی شهریزد بلکه استان خواهد شد کاریکی از مهندسین مشاور بومی می باشدو در طراحی غرفه ها انجام بسته بندی میوه ها در همین محل پیش بینی شده است.