بازديد اعضاي كميسيون عمران ، توسعه و ترافيك از مراحل پايان كار فاز يك پروژه تقاطع غيرهمسطح ميدان همافر

بازديد اعضاي كميسيون عمران ، توسعه و ترافيك از مراحل پايان كار فاز يك پروژه تقاطع غيرهمسطح ميدان همافر
اعضاي كميسيون عمران ، توسعه و ترافيك سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد به همراه معاون عمران و شهرسازي شهرداري از مراحل پايان كار پروژه تعريض پل راه آهن حد فاصل ميادين همافر و ابوالفضل (ع)كه توسط سازمان عمران شهرداري در حال اجرا مي باشد، بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- فاز يك پروژه تقاطع غيرهمسطح ميدان همافر(تعريض پل راه آهن حد فاصل ميادين همافر و ابوالفضل(ع) ) توسط سازمان عمران شهرداري كه به مدت 160 روز تعيين شده از تاريخ 13 بهمن 86 آغاز به كار نموده است.
در بازديد به عمل آمده سازمان عمران شهرداري اعلام نمود فاز يك اين پروژه زودتر از موعد مقرر به اتمام خواهد رسيد.
به گفته مديرعامل سازمان عمران شهرداري كل اعتبار اين پروژه 5/5 ميليارد تومان مي باشد كه براي فاز يك آن 900 ميليون تومان هزينه شده است.
شايان ذكر است اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در اين بازديد از فعاليت سازمان عمران شهرداري در راستاي اجراي اين پروژه تقدير و تشكر نمودند.