ایجاد پارک استانی

ایجاد پارک استانی
دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضای شورا و شهردار یزد در محل صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد _ آقای مهندس کوچک زاده رئیس کمیسیون عمران توسعه شورای اسلامی شهر در ابتدا سخنان پیش از دستور خود گزارشی از همایش ملی ساختمان که در شهر کرج با موضوع مقررات ملی ساختمان، مدیریت و آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان برگزار شد ، ارائه نمود.
سپس وی در رابطه با چگونگی مکان یابی پارک استانی واقع در بلوار فقیه خراسانی حدفاصل دروازه قرآن و پل غدیر مطالبی عنوان نمود.
و درپایان مقررگردیدتاحصول نتیجه پیرامون پارک مورد نظرکه فی مابین شهرهای یزد،شاهدیه وزارچ واقع می باشد آقایان مهندس کوچک زاده و میرحسینی پیگیر موضوع بوده وگزارش پیشرفت کار را به شورا بطور مقطعی اعلام نمایند.