امضا قرارداد خواهر خواندگي میان شهرهای یزد و پوتی گرجستان

امضا قرارداد خواهر خواندگي میان شهرهای یزد و پوتی گرجستان

این جلسه به میزبانی شهر پوتی و با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر، جمال الدین عزیزی شهردار، محمد یارمند مدیرکل شهری و شوراهای استانداری یزد؛ بادپا سركنسول ايران در شهر باتومي، اکاکی دارجانیا سرپرست شورای شهر پوتی و گوچا کوردغلیا شهردار پوتی برگزار شد.