امضاء تفاهم نامه بين شهرهاي يزد و ياسبرين

امضاء تفاهم نامه بين شهرهاي يزد و ياسبرين

شهرداران شهرهاي ياسبرين مجارستان ويزد با هدف برقراري روابط مستحكمتربين دو شهردرروز نهم آذرماه تفاهم نامه اي را در يزد به امضاء رساندند .


به گزارش روابط عمو مي شوراي اسلامي شهر يزد هيأت شهر ياسبرين مجارستان درنشست جمع بندي نتايج سفرضمن تشكراز مهمان نوازي يزديها از توسعه شهر يزد اظهار شگفتي كردند.

ژوزف گدئي شهردار ياسبرين ونماينده پارلمان مجارستان با اشاره به اينكه بحث اقتصاد وشناخت فرهنگ جاي خودداردخاطر نشان نمود از انعقاد قرارداد خواهر خواندگي مابين دواستان يزد و ياسبرين12 سال مي گذردامامقامهاي اين دو كشور مراودات كمتري با همديگر داشتندوشايد اين مسئله به خاطر بعد مسافتي است كه مابرآنيم تا آن نيز مرتفع گردد .

نماينده پارلمان مجارستان دراين مراسم قول مساعد دادتا پي گيرمسابقه دوستانه فوتبال بين منتخب يزد و ياسبرين شود.

دكتر اشتوان فوركاج حقوقدان شهرداري ياسبرين ضمن تحسين اساتيد ودانشجويان يزدي به قرارداد خواهر خواندگي اشاره كرد وافزود: مجارستان از حضور اساتيد ودانشجويان ايراني دركشور خود جهت آموزش زبان فارسي به خوبي استقبال مي كند.

جولاپشتي رئيس يك شركت كشاورزي از شهرياسبرين با اشاره به محصولات كشاورزي يزد تصريح كرد:محصولات اين استان بايد با كيفيت وبه شكلهاي مختلف به كشورهاي اروپايي صادر گردد وبا وجود اينكه دو كشور با يكديگر فاصله دارند ولي كار اقتصادي مرز نمي شناسد.

يانوش چاش مسئول امور تجاري شهرداري ياسبرين با اشاره به اينكه مجارستان عضو اتحاديه اروپاست خاطرنشان ساخت : مجارستان دوست دارد آزادانه در امور اقتصادي واجتماعي تلاش كند.

مسئول امور تجاري شهرداري ياسبرين اظهار داشت : تجار ايراني بايد با قوانين اروپا آشنا باشندتابا مشكلات رو به رو نشوند.

وي اظهار اميدواري كرد :پي گيريهايي كه دراين راستا انجام مي شود نتيجه دهد.

گابور ناجيهانيال مسئول اموراداري مالي شهرداري ياسبرين با اشاره به آزادسازي مجارستان در سال 1990 از دست سوسياليستها خاطرنشان ساخت:درحال حاضر شركتهاي سوسياليستي كه در اين كشور بودند از بين رفته اند وشركتهاي چند مليتي جايگزين آنها شده است .

وي ضمن بيان اينكه 80 درصد اقتصاد مجارستان دردست شركتهاي چندمليتي است اظهار تاسف كرد كه صاحبان هيچ يك از اين شركتهامجارستاني نيستند و خاطر نشان نمود: سرمايه گزاران به علت ارزان بودن نيروي كاردر كشورما فعاليت مي كنند و به همين واسطه در لايه هاي عمومي اقتصاد مجارستان نفوذ وفعاليت دارند.

اشتوان بركه نماينده شوراي شهر ياسبرين فرهنگ ايران را فرهنگ غني دانست وتصريح كرد : شهر يزد بايد دربخش فرهنگ بيشتر كاركند.

ايرن سابوچند مسئول امور محيط زيست شهرداري ياسبرين با اشاره به حفظ فرهنگ دو كشور خاطرنشان ساخت:ارتباط اين دو استان از طريق اينترنت حفظ گردد و به صورت موقتي نباشد.

مسئول امور محيط زيست شهرداري ياسبرين اظهار داشت: خبراين سفر توسط ما به مجارستان وداخل اروپا انتقال داده مي شود كه اين وظيفه برادري ماست.

شهردار يزد نيز در اين جلسه اظهار اميدواري كرد : همكاري اين دو كشور بيش از گذشته شود وقدمهاي مؤثري در راستاي تحقق اهداف تفاهم نامه اين سفر برداشته شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر يزد با اشاره به اينكه ميهمان در ايران ارزش والايي دارد اظهار اميدواري كرد : اين هيات روحيه خونگرمي ايرانيان را به كشور خود واروپا اظهاركنند.

اين تفاهم نامه به موجب برخي پيشنهادات از قبيل احداث بادگيربه عنوان نمادشهري يزد دريكي از ميادين يا پاركهاي ياسبرين و ايجادنماد شهري ياسبرين در يكي ازپاركها يا ميادين يزد ، ايجاد سايت اينترنت جهت ارتباط نزديكتر بين طرفين وقراردادن قسمتي از موزه يزد به فرهنگ وتمدن ياسبرين وبرعكس منعقد گرديد.