آقاي محمدرضا كوچك زاده

آقاي محمدرضا كوچك زاده
 
بیوگرافی:
 
     نام:  محمد رضا
 
     نام خانوادگی:   کوچک زاده
 
          
 
سمت:
 
      رئيس كمیسيون عمران و توسعه
  
عضو كميسيونهاي:
 
      عمران و توسعه 
 
      برنامه و بودجه
 
      فرهنگي اجتماعي
 
      تحول اداري و املاك
 
نماينده شورا در:
 
        سازمان عمران و بهسازي
 
        كمسيون شماره دو ماده 77
 
        شهرداري منطقه2
   
        كميته انطباق مستقر در فرمانداري
 
        سازمان پايانه هاي مسافربري
 
        سازمان و شوراي ميراث فرهنگي    
     
 
 
سوابق کاری:
           
     عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد يزد (از سال 1377) 
 
     كارشناس مسكن وشهرسازي(1359-1356)
 
     نظارت بر توسعه باند فرودگاه يزد (65-68)
     عضوانجمن مهندسین عمران استان یزد
    
     کارشناس رسمی راه وساختمان ونقشه برداری
 
    سه دوره عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
 
    مدیر مسئول نشریه گنجینه یزد به مدت  شش سال   
 
     تماس  
       kochakzadeh@yazdshora.ir