اعلام عملكرد و بودجه سال 1393 شوراي اسلامي شهر يزد

اعلام عملكرد و بودجه سال 1393 شوراي اسلامي شهر يزد

عملكرد و بودجه سال 1393 شوراي اسلامي شهر يزد  اعلام شد:

 

جهت  دريافت و مشاهده عملكرد و بودجه سال 1393 شوراي اسلامي شهر يزد  كليك كنيد.