اعضای شورای اسلامی شهر به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

اعضای شورای اسلامی شهر به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

با حضور معاون و کارشناسان اجرایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، تیم سیار مرکز بهداشت شهرستان در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد در روز شنبه 25 خرداد، اعضای شورا و شهردار به این کمپین پیوستند