اعضاء شوراي اسلامي شهر يزد با رييس سازمان آموزش و پرورش استان ديدار نمودند.

اعضاء شوراي اسلامي شهر يزد با رييس سازمان آموزش و پرورش استان ديدار نمودند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد سيد علي محمد ميرحسيني، محمدرضا كوچك‌زاده، وحيدرضا خباززاده يزدي، حميده وزيري، زهرا حيدري از اعضاء سومين دوره شورا با محمدرضا باغستاني رييس جديد سازمان آموزش و پرورش استان ديدار و گفتگو كردند.

اين گزارش حاكي است در اين ديدار سيد علي محمد ميرحسيني رييس شوراي اسلامي شهر يزد اظهار داشت در خصوص حوادث غيرمترقبه كه بعضا مدارس با آن روبرو هستند شوراي شهر آمادگي دارد تا در قالب كارگروه‌هاي مشترك راهبردي، فرهنگي اجتماعي در كنار آموزش و پرورش فعاليتهاي خود را تسريع نمايد وي از تشكيل شورايارهاي محلات خبر داد و افزود كه دانش‌آموزان مي‌‌توانند در اين تشكل نيز حضور يابند و فعاليت كنند.

محمدرضا باغستاني رييس آموزش و پرورش استان نيز تصريح كرد حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در شوراي آموزش و پرورش كه از اركان تصميم سازي و تصميم گيري مسائل آموزش و پرورش است مي‌تواند پشتيبان معنوي بسيار خوبي باشد. همچنين حضور اعضاي شوراي شهر در بين دانش‌آموزان و ديدار صميمانه آن‌ها با معلمين و دانش‌آموزان مي‌تواند در انعكاس مسائل و مشكلات اين سازمان و انتقال آن به مسئولين كمك نمايد.

حضور دانش آموزان در جلسات شوراي شهر ،كمك به دانش‌آموزان بي بضاعت، نهادين كردن فضايل اخلاقي  در دانش‌آموزان، توجه به مسائل پرورشي دانش‌آموزان ، مشاركت دانش‌آموزان در آموزش‌هاي شهروندي از جمله مواردي بود كه توسط اعضاي شورا مطرح گرديد.