زمان بندي برگزاري جلسات علني شورا

شنبه ها ساعت 15:00

چهارشنبه هاساعت 8 صبح

 

چگونگی ارسال صورتجلسه در سایت شورا:

1- برگزاری جلسه

2-تنظیم صورتجلسه

3-امضای اعضای شورا

4-ارسال به فرمانداری

5-ارسال به سایت

مصوبات

نمایش 741 - 756 از 756 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 38