• دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا
آرشیو اخبار

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از تعدادی از پارکهای در دست اجرای محدوده آزاد شهر (پارک بزرگ آزادشهر ، پارک کمیل 2 ، نواز سبز موسی بن جعفر و پارک گل افشان)

این بازدید با حضور اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد ، با تاکید بر تقویت و توسعه کیفی بوستانها به عنوان اولویت عمرانی شورای شهر یزد انجام گرفت...

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ 21 بازدید