/در كنفرانس مطبوعات مطرح شد/ارزيابي و امكان سنجي مطالعات طرح جامع حمل ونقل ريلي در دستوركارشوراي اسلامي شهريزد

/در كنفرانس مطبوعات مطرح شد/ارزيابي و امكان سنجي مطالعات طرح جامع حمل ونقل ريلي در دستوركارشوراي اسلامي شهريزد
سيدعلي محمد ميرحسيني رئيس و حجت الاسلام مطهريان ازاعضاي شوراي اسلامي شهريزد در جمع اصحاب مطبوعات استان يزد به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد – سيدعلي محمد ميرحسيني رئيس شوراي اسلامي شهريزد با اشاره به اينكه با ايجاد مديريت شهري بسياري ازمشكلات و موانع عمليات اجرايي پروژه هاي شهري رفع مي گردد؛ اجراي  پروژه هاي عمراني به خصوص كارخانه كمپوست كه اكنون به صورت آزمايشي به بهره برداري رسيده است و پايانه مسافربري يزد را از جمله اقدامات دورسوم شوراي اسلامي شهريزد ذكر كرد.
وي مشكل اساسي بهره برداري ازپايانه مسافربري را عدم تامين انشعاب آب مورد نياز دانست و افزود: طي جلسات متعدد با شركت آب و فاضلاب استان يزد هنوز آب پايانه تامين نشده است.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد با بيان ايجاد واحد حمل و نقل و ترافيك در شهرداري تصريح كرد: مطالعات طرح جامع حمل ونقل ريلي با ده ميليارد ريال هزينه به پايان رسيد و درحال حاضر درصدد     مي باشيم آن مطالعات را ارزيابي و امكان سنجي نمائيم.
ميرحسيني با اشاره به بافت تاريخي شهر گفت: دست شهرداري و شورا در انتقال و ايجاد زيرساخت‌هاي بافت قديم بسته استچرا كه برخي ضوابط ومعيارهاي ميراث‌فرهنگي مشكلاتي درزمينه هاي مختلف ايجاد نموده كه بايد براي اين منظورتمهيداتي اندشيده شود.
وي دررابطه با برگرداندن مردم به بافت تاريخي افزود: مردم براي ساخت وساز در بافت از پرداخت عوارض معاف مي باشند اما شهرداري وشورا به تنهايي نمي توانند در خصوص بافت تاريخي كاري انجام دهند بلكه ساير ارگانها و سازمان ها نيز بايد براي بهبود وضعيت زندگي در بافت تاريخي شهر تلاش نمايند.
حجت الاسلام مطهريان عضو شوراي اسلامي شهريزد نيز در اين نشستبا اشاره به افزايش تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي غيرمجاز؛ دلايل اينافزايش را زمانبر بودن صدور پروانه و عدمنظارت كامل بر تخلفات ذكرنمود.
اين مقام مسئول در خصوص مسدود شدن مسير خيابان كاشاني در اثر جابجايي پلراه آهن به مدت دو ماه و مشكلات ترافيكي ايجاد شده گفت: البته مدت زمان مورد نيازشايد حدود يك ماه بيشتر نشود اما زمان اعلامي دو ماه بوده كه بيش از مدت زمانبرآورد شده است ضمن اينكه شهرداري نهايت توان خود را در به نتيجه رساندن اين پروژهدارد تا مسير هر چه زودتر آزادسازي شود.
وي در خصوص محوطه اطراف ميدان امام حسين كه از كاربريفضاي سبز به تجاري تغيير يافته و اعتراض اهالي را در پي داشته‌ است، گفت: همه فضاكاربري فضاي سبز ندارد ضمن اينكه ساكنين اين محله مي‌توانند به شورا مراجعه كرده وموضوع را در جريان بگذارند كه قابل پيگيري است.
مطهريان در زمينه آسفالت كوچه‌ها و معابر نيز گفت: اعتباراختصاص يافته در بودجه سال جاري شهرداري 5 ميليارد تومان بوده است كه افزايش بيش ازحد قيمت قير و در نتيجه كمبود آن، اين پيش بيني را بر هم زد و مشكلاتي را براي ماايجاد كرد اما ما اين امر را فراموش نكرده‌آيم و در دستور كار خود داريم ضمن اينكهشورايارها نيز مي‌توانند مشكلات مربوط به محله‌اشان از جمله همين مشكل عدم آسفالتكوچه‌ها و يا نامناسب بودن آن‌ها را به ما اطلاع دهند كه در نوبت رسيدگي قرارگيرد.