/در راستاي نهادينه كردن مشاركت بيشتر مردم در مديريت شهري/

/در راستاي نهادينه كردن مشاركت بيشتر مردم در مديريت شهري/
 
با توجه به جايگاه محله در برقراري ارتباط، تعامل و اعتماد و همدلي بين شهروندان و شناخت و احساس تعلق محله‌اي كه پيش‌نياز مشاركت و همكاري است ، محله مقياس مناسبي براي شوراياري مي‌باشد. لذا موضوع تشكيل نهاد شورايارها در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد در هر محله سه نفر توسط شوراي شهر شناسايي و با مشورت اهالي محل انتخاب و معرفي شوند.
 به گزارش شوراي اسلامي شهر يزد - تشكيل و استقرار شوراهاي اسلامي زمينه و بستر مناسبي را براي گسترش و نهادينه كردن مشاركت فعال، پايدار و آگاهانه مردم در امور مختلف فراهم مي‌نمايد .
با وجود موفقيت‌ها و دستاوردهاي فراوان شوراها در حال حاضر به دليل گسترش مسائل و مشكلات شهري به ويژه در شهرهاي بزرگ ، عدم استقرار و ساماندهي سطوح ملي و منطقه‌اي شورايي ، مشكلات متعدد اقتصادي و بالا رفتن سطوح توقعات و انتظارات مردم از شوراها ؛ امكان حل و فصل انواع مختلف مسائل و مشكلات شهري بدون مشاركت واقعي و همه جانبه مردم امكان پذير نيست و فقدان ساختارهاي محله‌اي و منطقه‌اي ، انتقال مسائل و مشكلات از سطوح پائين محله‌اي به مديريت شهري و فراهم كردن زمينه بهره‌مندي مديريت شهري از استعدادها و توانمندي‌هاي محلي را با مشكل مواجه نموده است، لذا ضرورت دارد تشكيلات هدفمند ، پايدار و فعال شهروندي در قالب تشكل‌ها ، نهادهاي مشورتي، انجمن هاي داوطلبانه و گروههاي محله‌اي از طريق شوراها (كه بيشترين تماس و ارتباط با مردم دارند) ايجاد گردد.
گفتني است قسمت‌هايي از شهر كه تقسيم‌بندي محله‌اي واضحي در آنجا وجود ندارد مانند شهرك‌ها، آزادشهر، امام‌شهر و ... ، بزرگترين و پررونق‌ترين مسجد آن منطقه ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
شايان ذكر است وظايف شورايارها شامل شناسايي نيازها و مشكلات مختلف فرهنگي، اجتماعي، بهداشتي، زيست محيطي، رفاهي، عمراني موجود در محله و انتقال آن به شورا ، شناسايي و ارائه پيشنهاد مشخص براي رفع مشكلات و نارسائي‌هاي محله‌اي ، اظهار نظر به شوراي شهر در زمينه خدمات انجام شده توسط شهرداري مانند نظافت شهري ، رفع سد معبر، فضاي سبز در محله و ... ،  همكاري با شوراي اسلامي شهر در پي‌گيري اجراي طرح ها و برنامه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، آموزشي ، ترويجي ، عمراني و غيره ، همكاري با شورا در تشويق و ترغيب و مشاركت مردم در خصوص گسترش مراكز فرهنگي ، ديني، تفريحي ، هنري و ورزشي و نظارت برآنها ، همكاري مشاوره‌اي با شورا و شهرداري ، كمك به راه اندازي فعاليت‌هاي داوطلبانه ، مشاركتي و خودجوش محلي در سطح محله ، كمك به شورا و شهرداري دراطلاع رساني وآگاه سازي همگاني برنامه هاي مختلف در سطح محله مي باشد.
لازم به ذكر است داوطلبانه بودن ، غيردولتي بودن و افتخاري بودن ، غير سياسي ، غير انتفاعي و با كاركرد فرهنگي ، اجتماعي و عمراني ، خدماتي و آموزشي ، مدت فعاليت هر شورايار در محله پس از معرفي تا پايان هر دوره شورا مي‌باشد ، كليه برنامه‌ريزي‌ها و پيگيري‌هاي مربوط به شوراياري‌ها و شورايارها توسط كميسيون نظارت و پي‌گيري صورت مي گيرد از جمله ويژگي هاي شورايارها مي باشد.