/در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح گرديد/تعيين تكليف الحاق شهرهاي يزد و حميديا تا يكماه آينده

/در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح گرديد/تعيين تكليف الحاق شهرهاي يزد و حميديا تا يكماه آينده
پانصد و بيست و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر حميديا و شهردار يزد برگزار و در خصوص الحاق دو شهر بحث و تبادل نظر گرديد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - حجت الاسلام مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در اين جلسه ضمن خيرمقدم به ميهمانان حاضر در جلسه و با اشاره به برگزاري جلسات متعدد درمورد الحاق دو شهر يزد و حميديا و عدم اجرايي شدن اين مورد گفت : بر كسي امتيازات اين الحاق پوشيده نيست انشاءا... در اين جلسه موانع موجود در مسير برطرف و تفكرات ، نظرات هر دوشهر با يكديگر نزديكتر گردد.
وي برمحقق شدن الحاق قبل از پايان دور سوم شورا اشاره و آن را اقدامي موثر براي مرم دو شهرعنوان نمود.
حجت الاسلام مطهريان ضمن بيان امتيازات كلانشهرشدن گفت : با تحقق اين مورد ، يزد از امكانات كلانشهر شدن بهره مند خواهد شد و از قافله ديگر كلانشهرها عقب نخواهد ماند.
وي خاطرنشان ساخت : با تحقق آن ، هر دو شورا خدمت بزرگي به مردم و آينده دو شهر خواهند كرد و هر كدام كه مانع اين اقدام گردد بايد جوابگوي مردم در آينده باشيم.
ديگراعضاي شوراي شهر يزد نيز در ادامه مطالبي در زمينه تحقق اين اقدام را عنوان نمودند.
شهردار يزد نيزضمن ارائه گزارشي از روند اقدامات صورت گرفته در اين راستا گفت : اين شهرداري در جهت مشخص كردن منطقه چهار ، آن را به مشاور ارجاع داده، سپس مشاور پنج محدوده را به شهرداري اعلام نمود كه پس ازبررسي و تصويب شوراي شهر يزد به شوراي شهرحميديا ارسال گرديد.
وي افزود : با الحاق دو شهر ، محدوده حميديا و صفائيه به عنوان منطقه چهارشهرداري اعلام خواهد شد.
سيد علي اكبر ميروكيلي آمادگي خود را در جهت تحقق الحاق دو شهر اعلام نمود و گفت : در صورت تحقق ، اعتبارات شهر حميديا پنج برابر افزايش و به همان ميزان توسعه خواهد يافت .
سيد حبيب دشتي رئيس شوراي اسلامي شهر حميديا خدمات ارائه شده شهرداري به مردم حميديا را هم سطح شهر يزد اعلام و گزارشي از روند الحاق طي چند سال گذشته عنوان نمود .
وي ضمن بيان اثرات منفي الحاق دو شهر گفت : در صورت تحقق شرايط ارائه شده به شهرداري و شوراي شهريزد و جلب رضايت مردم حميديا اين اقدام صورت خواهد گرفت.
در پايان جلسه ، نمايندگان شوراي شهر حميديا اعلام نظر خود را منوط به تشكيل جلسه اي با حضور همه اعضاي شوراي شهرحميديا نمودند كه در صورت موافقت، كارگروهي تشكيل و ظرف يكماه تفاهم نامه اي بين طرفين بسته مي شود.