/ در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح گرديد/تشكيل كار گروهي در راستاي تعامل بيشتر بين مديريت شهري و انجمن زرتشتيان يزد

/ در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح گرديد/تشكيل كار گروهي در راستاي تعامل بيشتر بين مديريت شهري و انجمن زرتشتيان يزد
سيصد و هشتادمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور آقاي مهندس اولياء نماينده محترم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي و آقاي دكتر اختياري نماينده محترم زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي به همراه دو نفر از اعضاء انجمن زرتشتيان يزد آقايان فيروزفر و دمهري برگزار و پيرامون بررسي راهكارهاي همكاري در خصوص استفاده همه شهروندان يزدي از باغ بزرگ ماركار واقع در پشت دبيرستان ماركار و ساختمان بزرگ و زيباي متعلق به آن بود و نيز ديگر موارد مورد توجه حاضرين مورد بحث و تبادل نظر گرديد .
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – در اين جلسه بررسي و يادآوري خدمات گذشته زرتشتيان خير يزدي كه آثار آنها باقي است و حجم موقوفات عام آنها كه به تعبيري بيش از 50 درصد موقوفات استان را شامل مي شود مورد تحسين قرار گرفت.
در اين جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهريزد ضمن خيرمقدم گويي ، به گذشته درخشان همكاري و تعامل بين مسلمانان و زرتشتيان در يزد كه آثار و بركات خوبي داشته است اشاره كردند و آرزوي تقويت اين روحيه همكاري شدند تا در نتيجه آن همه شهروندان يزدي بهره مند گردند.
سپس آقاي مهندس اولياء پيشنهاد تشكيل كارگروهي شامل نمايندگان زرتشتيان و دستگاههاي ذيربط و شورا جهت بررسي راهكاري همكاري و تعامل بيشتر بين مديريت شهري با انجمن زرتشتيان يزد را نمود .
بعد از آن آقاي فيروزفر در مورد درخواست يكي از اعضا به توجه موضوع بدحجابي بازديدكنندگان از آتشكده يزد تصريح كرد: ما زردشتيان براساس آئين خود مدعي حجاب هستيم و آنچه در آنجا مشاهده مي كنيد مربوط به بازديدكنندگان است نه زردشتيان و همچنين معترف شد كه درخواست نامگذاري بنام شهداء زردشتي نيز مورد توجه مسئولين قرار گرفته است.
آقاي رستم اختياري كسنويه يزد نماينده زردشتيان در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون آموزش مجلس و مسئول كميته ملي پژوهش كشور گفت : به گفته ماركار بچه هاي يزدي بچه هاي من هستند و در حدود 80 سال پيش مجموعه مدارس ماركار را بنا نهاده و سپس ساختمان بزرگ و زيبايي يتيم خانه را جنب آن احداث نموده است علاوه بر اين ماركاردر تهران نيز آثار خيريه دارد.
وي اظهارداشت : توجه به حجاب در ايران باستان را مي توان در تصاوير و مجسمه هاي موجود در نقش رستم و تخت جمشيد مشاهده كرد در صورتيكه در بناهاي تاريخي يونان اينگونه نيست .
دكتر اختياري همچنين افزود: ما نيز خوشحاليم كه حكومت ديني در ايران استقرار يافته است و ما هم مثل شما از ترويج بي ديني رنج مي برديم.
وي در خصوص لزوم به تعميرات اساسي مدارس ماركار تصريح كرد: اگر آموزش و پرورش به مقررات عمل مي كرد و 3 درصد ارزش اعياني آنها را براي تعميرات آنها پرداخت مي نمود اكنون اينگونه فرسوده نشده بود و با توجه به اينكه اين مدارس به آموزش و پرورش تحويل شده است يا بايد به موقوفه ماركار برگردانيده شود و يا با پرداخت طبق مقررات ، تعميرات اساسي صورت گيرد.
نماينده زردشتيان در مجلس شوراي اسلامي افزود : اين موضوع در خصوص مدرسه خسروي و كودكستان رشيد نيز صادق است كه بلا تكليف مانده و هردو تعطيل مي باشد به لحاظ اهميت نياكان زردشتي ما به امر آموزش و فرهنگ تعداد اماكن آموزشي ايجاد شده توسط زرتشتيان در يزد بيشتر از اماكن مذهبي آنهاست ضمنا ً قابل توجه است كه براي نمونه آب انبارگيو را يك زردشتي ساخته و درآن زمان به حساسيت مسلمانان توجه داشته و دو شير برداشت آب پيش بيني كرده است كه نشان دهنده روح همزيستي مسالمت آميزي مي باشد كه بين مسلمان و زردشتيان وجود داشته است و اكنون نيز وجود دارد و بايد بيشتر تقويت شود.
نماينده زردشتيان در مجلس شوراي اسلامي ضمن تشكر از مديران ارشد نظام براي نگاه ويژه به ما زردشتيان و اولويت دادن به كار آنها ؛ در خصوص نامگذاري پارك بزرگ شهر گلايه كرد و خواستار توجه به توافق في مابين گرديد.
وي در مورد پيشنهاد شورا مبني بر تبديل باغ بزرگ ماركار به پارك ماركار و ساختمان زيباي آن به موزه و ساير امور فرهنگي به همين نام اظهار داشت :اين امر مربوط به انجمن ايراني بمبائي زردشتيان مي باشد كه انجمن زردشتيان تهران وكالت آن را دارد و بايد از طريق آنها موضوع پيگيري شود.
دكتر اختياري همچنين با اشاره به سرمايه گذاري سرمايه داران زردشتي مقيم هند تصريح كرد :« تاتا» سرمايه دارمشهورزردشتي هندي در كارخانه ذوب بندرعباس سرمايه گذاري كرده است كه بايد براي جذب سرمايه گذاري ايشان و ساير سرمايه گذاران يزدي مقيم هند در يزد تلاش شود و حتي الامكان تكنولوژي نانو تاتا كه تكنولوژي خاصي است به يزد منتقل گردد.
وي در پايان توضيحاتي در مورد هدفمند كردن يارانه ها و لزوم همكاري با دولت در اجراي اين امر مهم داد و اقدام شجاعانه دولت و شخص رياست جمهوري را تحسين نمود و گفت : براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در سال اول 35 هزار ميليارد تومان بودجه پيش بيني شده است كه 50 درصد آن به نحوي به افراد بر مي گردد به صورتي كه 30 درصد در اختيار صنايع با اولويت قرارداده مي شود و 20 درصد نيز به صورت شناور دولت براي پيشبرد اين طرح بزرگ هزينه مي كند كه بايد همه كمك كنيم تا اين جراحي بزرگ اقتصادي صورت گيرد كه به نفع همه است.