/ درشوراي اسلامي شهر يزد/ رايزني پیرامون ثبت بافت تاریخی یزد در سازمان جهانی یونسکو

/ درشوراي اسلامي شهر يزد/ رايزني پیرامون ثبت بافت تاریخی یزد در سازمان جهانی یونسکو
دکتر سعید آبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با دعوت قبلی در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد در صحن علنی شورا حضور یافت و پیرامون مزیت ها ومحاسن ثبت بافت تاریخی یزد در یونسکو مطالبی عنوان نمود و تصریح کرد: هر موضوعی که دراستان و شهر یزد پتانسیل ثبت در یونسکو را دارا می باشدآمادگی پیگیری دارند و این پتانسیل در زمینه های معنوی نیز قابل پیگیری می باشد.
اعضای شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه بر انسان محوری در بافت تاریخی تاکید و آن را برای زنده نگه داشتن بافت تاریخی بسیار مهم عنوان کردند.
ضمناً در اين جلسه مقرر گرديد نسبت به ثبت آثار معنوي ميراث فرهنگي يزد اقدامات مؤثري صورت پذيرد.
شایان ذکر است همچنین در این جلسه رئیس سازمان میراث فرهنگی استان ، مدیر عامل شرکت مسکن سازان ، معاونت عمرانی و مدیرعامل ناحیه تاریخی شهر داری یزد حضور داشتند.