/ براساس مصوبه شوراي شهر يزد/نرخ بليط اتوبس هاي درون شهري به كاهش يافت

/ براساس مصوبه شوراي شهر يزد/نرخ بليط اتوبس هاي درون شهري به كاهش يافت
ششصد و چهل و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضوراعضاي شورا ، شهردار و مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهر داري يزد برگزار گرديد.
حجت الاسلام والمسلمين حميد رضا مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت ايام تيرماه وهمچنين ياد و خاطره شهيد صدوقي و فرزندش، به تماسها و مراجعات بسيارزياد مردمي به شورا جهت افزايش نرخ اتوبوس هاي درون شهري اشاره نمود.
وي با اشاره به مصوبه شورا تصريح كرد: براساس مصوبه شورا كليه خطوط با استفاده از اتوبوس هاي سازماني از 100 به 200 تومان ، كليه خطوط با استفاده از اتوبوس هاي بخش خصوصي از 150 به 250 تومان افزايش يابد ولي در حال حاضر كليه خطوط اتوبوسهاي سازماني و خصوصي 250 تومان از مردم دريافت مي شود.
مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري يزد توضيحاتي در خصوص موضوع فوق ارائه نمود و با اشاره به ميزان اعتبارات شهرداري و اعتبارات دولتي خاطرنشان ساخت : شهرداري در اين راستاي به سازمان اتوبوسراني تاكنون 115 درصد پرداخت نموده ولي دولت تاكنون يك پنجم اعتبارات خود را به سازمان پرداخت كرده است.
پس از بحث و تبادل نظر، مقرر گرديد نرخ كليه خطوط اتوبوسهاي بخش خصوصي و سازماني از 250 به 200 تومان كاهش يافت.