یک معبر شهر یزد به نام دکتر مجیبیان نامگذاری شد

یک معبر شهر یزد به نام دکتر مجیبیان نامگذاری شد

در جلسه ۱۶۹ شورای اسلامی شهر یزد؛ حدفاصل بلوار صیاد شیرازی متصل به میدان ابن سینا به سمت بلوار شهید قندی، به نام خیابان دکتر مجیبیان نامگذاری شد.