یکصد و پنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران دی ماه 1398

یکصد و پنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران دی ماه 1398

این نشست با حضور استاندار یزد ، شهرداران کلانشهرها ، رئیس شورای اسلامی شهر یزد و جمعی از اعضای شورا با موضوع بررسی لایحه درامد پایدار شهرداری تشکیل شد .