یزد بزرگترین تولید کننده آسفالت بازیافتی در کشور

یزد بزرگترین تولید کننده آسفالت بازیافتی در کشور


یزد بزرگترین تولید کننده آسفالت بازیافتی در کشور


در شروع به کار شورای پنجم ایده استفاده از آسفالت بازیافتی شکل گرفت و حاصل دو سال تلاش این شد تا یزد بزرگترین تولید کننده آسفالت بازیافتی کشور باشد.
روزانه ظرفیت تولید بیش از ۲۵۰ تن آسفالت بازیافتی در کارخانه آسفالت شهرداری ایجاد شده است.
 حدود چهار هزار هکتار سطح شهر یزد آسفالت است و تبعات زیست محیطی آسفالت ها و انجام بی رویه آن تا سال ها دست به گریبان نسل آینده خواهد شد که ابن موضوع باعث شد تا شورای پنجم به تولید آسفالت بازیافتی بپردازد و از رفتن آسفالت های جمع آوری شده به گود نخاله جلوگیری کند.