یزد، تنها منتخب ایران برای حضور در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت

یزد، تنها منتخب ایران برای حضور در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت

در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر یزد و با حضور جوادیان زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر بین المللی موسسه نمایشگاه های فرهنگی و نایب رئیس اتحادیه ناشران، موضوع حضور یزد در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و تعهدات هریک از مسئولین ذیربط، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
نوعی مدیر بین المللی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در این جلسه گفت: در این نمایشگاه، یزد به جهان و جهانیان معرفی شود و این حضور و انتخاب یزد برای حضور در نمایشگاه فرانکفورت، بخاطر موفقیت ارزشمندی بود که یزد در نمایشگاه تهران از خود نشان داد و توجه همگان را  به خود جلب کرده بود و همان باعث شد تا به یزد نگاه ویژه ای شود.
وی در ادامه تصریح کرد: این رویداد فرصتی است تا یزد خودش را نشان دهد و یک گام به اهداف بلند خود در معرفی این شهر به جهانیان نزدیک تر شود.
آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم در این جلسه اظهار داشت: در مرحله نهایی انتخاب یک شهر به عنوان نماینده کتاب فرانکفورت، به دلیل بازتاب شایسته و عیان یزد در نمایشگاه بین المللی کتاب و ارائه توانمندی های آنها، منجر به این مهم شد که یزد برای حضور در نمایشگاه فرانکفورت انتخاب شود و این قابلیت برای یزد وجود دارد به عنوان پایتخت کتاب جهان معرفی شود.
گفتنی است نمایشگاه بین المللی فرانکفورت، بزرگ ترین رویداد فرهنگی جهان می باشد که از یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران و به عنوان نماینده کشورمان خواسته شده تا در این نمایشگاه حضور پیدا کند.