یازدهمین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 40/16 روزشنبه مورخ 25/6/96 با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید:  

    درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، فرارسیدن سالروز درگذشت زنده یاد جناب آقای دکترپیرنیا پدرمعماری ایران و یکی ازچهره های برجسته وافتخارات شهر یزد و پایه گذار اصلی جهانی شدن شهر یزد را به همشهریان تسلیت عرض نمود و پیشنهاد نمود در جهت گرامیداشت یاد و خاطره آن بزرگوار مراسمی از سوی شورا و دانشگاه یزد برگزار گردد . وی در ادامه درخصوص پیگیری و استعلام صورت گرفته از مراجع مربوطه دررابطه با تعیین عضویت حضور اعضای شورا در کمیسیونهای داخلی ازسه تا پنج نفر جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را ارائه نمود.

    سپس آقای دکتر کاشفی زاده فرارسیدن روز اورژانس را به مدیریت وتمامی کارکنان زحمتکش وخدوم آن مجموعه به پاس خدمات صادقانه به مردم و حضور به موقع درحوادث تبریک وتهنیت عرض نمود و از اعضای شورا  خواست تا با حضور خود درآن مرکز ضمن تشکر از اقدامات و خدمات ارزشمند کارکنان  آن مجموعه موجبات دلگرمی آنان فراهم گردد. وی درادامه با توجه به فرارسیدن آغازسال تحصیلی جدید و همچنین شروع ماه محرم از شهرداری خواست نسبت به نظافت و جمع آوری زباله و خاک ونخاله های موجود در اطراف مدارس ، حسینیه ها و تکایا جهت رفاه مردم و دانش آموزان اقدامات لازم به عمل آورد.

    در ادامه آقای قمی با اشاره به وظایف ذاتی شوراها جهت نظارت و لزوم تعامل و همکاری سایر دستگاهها با شورا و انعکاس دیدگاههای مردم بخصوص دربحث انتصابات مدیران استان واستفاده بیشتر نخبگان بومی با توجه به پتانسیل و ظرفیت های آنان جهت سمت مدیریتی دستگاههای استان توضیحاتی ارائه نمود.

   سپس سرکارخانم عامری با توجه به شروع بازگشایی مدارس ازشهرداری ودستگاههای مربوطه خواست تا در راستای ایجاد شرایط ایده آل برای دانش آموزان بخصوص وضعیت ایمنی و ترافیک شهر جهت تردد سهل وآسان تمهیدات لازم را د رنظر بگیرند.

   درادامه باتوجه به حضور آقای پیرنیا مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری درجلسه شورا ، ایشان درابتدا گزارشی ازاقدامات وفعالیتهای صورت گرفته آن سازمان توسط ستاد مبشران غدیردر

ایام دهه امامت و ولایت ازجمله برپایی110 ایستگاه مبشر غدیر در سطح شهر ، برگزاری جشن های متعدد درسطح شهر،محلات وپارکها ،نورافشانی، سرودخیابانی، رونمایی ازکتاب آیات و ولایت ، مسابقه کتابخوانی و شرح خطبه غدیر و... توضیحاتی را ارائه نمود . وی درادامه با توجه به تشکیل ستاد دائمی ترویج فرهنگ غدیر تحت عنوان مبشران غدیر از شورا خواست نمایندگان خود را دراین زمینه معرفی که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا مقررشد ضمن بررسی های لازم درجلسات آتی مورد تصمیم گیری قرارگیرد و همچنین در خصوص تعیین نمایندگان شورا جهت حضور درکمیته نامگذاری مقررگردید آقایان پاک نژاد و پیرنیا و سرکارخانم جورابی با استعلام از مراجع مربوطه جهت حضور قانونی اعضاء درآن کمیته بررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارائه نمایند.

    درادامه جلسه با توجه به حضور آقای فعالی معاون معماری وشهرسازی و همچنین آقای عفتی نماینده اداره حقوقی درخصوص عضویت اعضای شورا جهت حضور در آن واحدها ، موارد مربوطه مورد بحث و بررسی وتبادل نظر قرارگرفت.

مصوبات :

  تعیین نمایندگان شورا در واحدهای مختلف شهرداری

1- درخصوص تعیین اعضای شورا بعنوان نماینده جهت حضور در کمیته ها و واحدهای مختلف شهرداری مراتب در صحن علنی مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :

الف- کمیته فنی کمیسیون ماده پنج اداره کل راه وشهرسازی :  آقای مرتضی شایق.

ب- شورای عالی گزینش و نظارت بر برون سپاری شهرداری :  آقای محسن ابوترابی .

ج-  کارگروه بهبود روشها و سامانه جامع شهرسازی :  آقای حمیدرضا قمی .

د-  کمیته نما و منظر شهری :  خانم الهه جورابی.

هـ-  هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون شهرداری :  خانم الهه جورابی .

و-  هیأت بدوی نظام وظیفه :  آقای مهدی کاشفی زاده .

ز-  هیأت تجدید نظرنظام وظیفه :  آقای سیدمحمدعلی پاک نژاد .

ضمناً مقررگردیدشهرداری درخصوص ردیف های (( ج ، د)) ، آئین نامه پیشنهادی خود را جهت بررسی و هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نماید.

  تعیین اعضای شورا در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1- پیرو بند2 شق د صورتجلسه مورخ13/6/96 ودرخصوص اجرای بند یک ماده14 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات وانتخابات شورای شهر بابت حضورسه الی پنج نفرازاعضای شورا جهت عضویت درکمیسیون فرهنگی ، اجتماعی وورزشی مراتب مجدداً در صحن علنی  مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات و با عنایت به انصراف آقایان محسن ابوترابی و محسن عباسی هرفته، بدینوسیله آقایان غلامعلی سفید ، حمیدرضا قمی، مهدی کاشفی زاده،  سیدمحمدرضا پاک نژاد و سرکارخانم عامری بعنوان اعضای آن کمیسیون تعیین و انتخاب شدند.

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت20 خاتمه يافت.