گزارش ورزشی شهردار در جمع اعضای شورای اسلامی شهر

گزارش ورزشی شهردار در جمع اعضای شورای اسلامی شهر

در یکصدو چهل ویکمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد که به صورت علنی وبا حضور شهردار برگزارشد، برنامه های ورزشی شهرداری موردبررسی قرارگرفت.

مهندس عظیمی زاده شهردار يزد در این جلسه با اشاره به فراخوان جشنواره استقبال از بهار گفت: 378 طرح به جشنواره ارسال گرديدکه 15 طرح آن به عنوان مقاله برگزیده انتخاب و در جهت المان و زیبایی شهری اجرایی می شود.

وی در ادامه برگزاری اولین المپیاد ورزشی محلات در 5 رشته را ازدیگر برنامه های شهرداری در جهت ایجاد شور و نشاط  وهیجان در جوانان دانست وافزود: جشنواره بزرگ المپیاد ورزشی محلات اوایل تابستان هم برگزار خواهد شد.

شهردار یزد در ادامه با اشاره به تمهیدات شهرداری برای سال جدید گفت: دوربین های کنترل سرعت در تمام میادین وبلوارهای  ورودی شهر نصب و راه اندازی شده است.

در ادامه این جلسه ،کاشفی عضو شورای اسلامی شهر یزد با انتقاد از زیرگذر میدان ابوذر از شهردار یزد خواست با توجه به نارضایتی مردم نسبت به این زیرگذر ویک طرفه بودن آن با استفاده از مشاورین باتجربه فکری بیاندیشد.

همچنین مهندس شایق عضوشورای اسلامی شهریزد ازحضور پرشور مردم در راهپیمایی 22بهمن امسال تشکر وقدردانی کرد و افزود: چشم دشمن با حضور گسترده ملت کور شد و انشاا... خداوند روزبه روز بر عزت این ملت بیافزاید.

در ادامه این جلسه نامه های ارجاعی مردم به شورا و بازدیدهای اعضا در طول هفته از مناطق مورد بحث وبررسی قرار گرفت.